Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Projectes de l'Agenda 21 escolar

El programa d'Agenda 21 Escolar de Sabadell s'inicia el curs escolar 2003-2004. A cada edició se sumen més projectes i més centres educatius, amb una valoració molt positiva tant pels centres educatius com per l'ens municipal.

Durant els últims cursos escolars una quarantena centres formen part del programa, la major part d'ells, escoles de primària.

Els projectes comparteixen un mateix afany: volen millorar la gestió d'algun aspecte sobre el medi ambient i/o la sostenibilitat del centre i per aconseguir-ho requereixen la implicació de tota la comunitat educativa i agents implicats en la gestió del centre.

Els projectes a més de plantejar-se la millora d'algun paràmetre del centre volen promoure un canvi d'hàbits en les persones, a través d'una major comprensió tant de les problemàtiques ambientals, com de les causes que les originen. A més a més, la major part dels projectes tenen un aprofitament pedagògic directe que incideix en els currículums escolars de l'alumnat.

Els projectes s'han valorat d'acord amb les bases reguladores d'aquest programa i es porten a terme de forma anual.

Centres educatius
Escola Bressol
Educació Primària
Educació Secundària
Educació Especial

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat