Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Escola Tarrés
Curs 2011/12
Apaga i estalvia!

Hem iniciat un nou projecte d'estalvi d'energia Apaga i estalvia!, on participen alumne d'infantil i primària. Hem incidit en la importància d'una bona gestió energètica per tal de poder incidir en l'estalvi i s'han pres mesures al respecte.S'ha creat la figura del gestor energètic, s'ha iniciat una diagnosi energètica de l'escola i s'ha fet una reflexió sobre l'energia que es consumeix en una aula.
Al segon trimestre s'ha reflexionat sobre la importància de l'estalvi a l'escola i a casa, s'ha parlat d'energies renovables i no renovables. Al tercer trimestre s'han identificat les accions i s'ha fet un seguiment de les mateixes, comprovant comprovat que es poden tenir les mateixes comoditat minorant el consum energètic.

Curs 2009/10
Cada gota compta!

Aquest curs ens hem centrat en l'estalvi d'aigua i en la necessitat de reduir-ne el seu consum. Els alumnes estem molt conscienciats, hem estudiat la quantitat d'aigua que surt per les aixetes de l'escola cada vegada que les polsem i les vegades que polsem l'aixeta durant un dia aproximadament, per fer-nos una idea de l'aigua que gastem a l'escola i per portar a terme un pla d'acció d'estalvi d'aigua.

Per disminuir el consum d'aigua hem pres una sèrie de mesures: demanar a un llauner que ens reguli el cabal de l'aigua de les aixetes i que instal·li uns limitadors de recorregut, instal·lar ampolles buides en les cisternes dels vàters, aprofitar l'aigua de la pluja per regar les plantes, sabem que es millor dutxar-se en comptes de banyar-se, etc. Perquè cada gota compta!

Curs 2008/09
Les tres erres de Tarrés II

Durant el curs escolar els alumnes del Col·legi Tarrés hem continuat el projecte que vam començar el curs passat. Aquest any tots els alumnes hem après a reconèixer quins materials podem llençar als contenidors blau i al groc, sobretot a l'hora d'esmorzar. A més a més hem fet tallers per reciclar del nostre propi paper!
Des d'aquest curs, tan els professors, els PAS com els alumnes aprofitem al màxim el paper per tal de gastar-ne menys i generar menys residu.

Curs 2007/08
Les tres erres de Tarrés

El PCC de la nostra escola té un objectiu relacionat amb el respecte a la natura i al medi ambient. Des de fa uns anys el col·legi ja realitza diferents activitats relacionades amb el tema del reciclatge i amb aquest projecte ens agradaria portar-lo a nivell de tot el centre. Crearem una comissió, inciarem una fase de conscienciació i un primer estudi sobre la gestió ambiental del centre i començarem per millorar la minimització de residus i la recollida selectiva.

Documentació sessions O.G.
Documentació diversa
Notificacions telemàtiques
Instància
Ajuda
 
SERVEIS INTERNET
Seu electrònica
Portal Ajuntament

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat