Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2011/12
Escola verda VI i Projecte Rius

De projecte de l'escola verda, que té com objectiu fer de la nostra escola (petita, sense espais verds i envoltada d'edificis) un espai més agradable i acollidor; s'han anat posant plantes a les finestres de totes les aules, als passadissos. Es va plantar una enfiladissa a la paret més assolellada del pati, pel tal que acabi donant una mica de sensació de frescor i ombra. Els alumnes de tots els cursos són els encarregats de regar i tenir cura de les plantes.

Curs 2009/10
Escola verda V i Projecte Rius

Aquest curs, hem continuat tenint cura de les plantes de l'escola (escollint les que més s'adapten a les nostres condicions, regant-les, controlant el creixement i la floració...). També hem continuat tenint cura del nostre riu i coneixent-la la problemàtica. Per això hi hem anat dues vegades a fer-hi les anàlisis i n'hem observat l'evolució.

Curs 2008/09
Escola verda IV i Projecte Rius

Els nens i nenes de l'escola ens hem encarregat de plantar, cuidar i regar totes les plantes de l'escola. Tots hem sigut responsables de reg, en torns rotatius, que ens ha permès controlar el creixement i la floració de les plantes, les plagues... Ens ha agradat molt fer de jardiners i, a més a més, l'escola ha quedat molt bonica!
A més a més, els alumnes de 4t i 6è de primària hem participat al projecte Rius. Què vol dir això? Doncs que, durant aquest curs, hem anat a fer inspeccions i anàlisis al riu Ripoll, el riu que passa per la nostra ciutat. Les dades que hem obtingut ens han servit per poder saber com està el riu, què li pot passar en un futur i, a més a més, serviran perquè els científics puguin tenir-ne més cura!

Curs 2007/08
Escola verda III i Projecte Rius

Aquest estiu ens faran l'ampliació de l'escola i tindrem dos petits terrats. Tenim ganes que aquest projecte derivi cap a un petit hort urbà en els propers cursos. Durant el curs passat vam fer un control de la qualitat de l'aigua del riu Ripoll i serà en aquest curs quan participarem de ple en el projecte Rius, integrant-lo en la dinàmica escolar.

Curs 2006/07
Escola verda II i Projecte Rius
CEIP Enric Casassas 2006-2007

Volem continuar el projecte iniciat el curs 2003/04 i fer més verda l'escola. Volem participar activament en la conservació del riu Ripoll i per això ens hem apuntat al Projecte Rius.

Curs 2005/06
Escola verda I
Vila Xica

Volem continuar el projecte iniciat durant el curs 2003-2004 en el sentit de fer més verda l'escola: coneixent com les plantes influencien en el medi, com és el seu cicle vital, com tenir-ne cura per gaudir-ne i ser-ne responsables.

Mobilitat sostenible i camí escolar
Al carrer tots hi pintem!

Volem continuar el treball iniciat durant el curs 2004-2005, doncs ens sembla interessant actuar per millorar el camí que fa el nostre alumnat per anar i venir de l'escola i educar-los per a un model de mobilitat més sostenible.

Curs 2004/05
Fem de l'escola un jardí

El curs passat ja varem iniciar aquest projecte i en aquests moments tenim les baranes instal·lades a les finestres i les jardineres a punt.
Per aquest curs volem que l'alumnat pugui fer la plantació, el manteniment i l'aprofitament pedagògic que es generin a l'entorn d'aquesta activitat.

Diagnosi i millora de l'energia a l'escola

Els motius que orienten el projecte connecten de ple amb la necessitat d'estalviar energia elèctrica, aigua i gas, ja que estem convençuts que aquests vectors ambientals es poden millorar.

Treballem les tres erres

Durant el curs passat vam treballar abastament de les tres erres dels residus i del paper i aquest any ens proposem ampliar la recollida selectiva al servei del menjador. Organitzarem activitats que potenciin la participació, la presa de decisions i la conscienciació necessària per ser respectuosos amb el medi ambient.

Exposició de les tres erres
Camí escolar

Ens proposem inciar la prova pilot del Camí Escolar. Iniciarem la tasca amb converses amb l'AMPA i l'equip deirectiu, recollirem les enquestes de les famílies i entretots decidirem les millors iniciatives possibles per fomentar una mobilitat cada vegada més sostenible i per fer més segur el camí escolar.

Camí escolar
Curs 2003/04
Fem de l'escola un jardí

El que ens motiva a presentar aquest projecte és la necessitat de conviure amb altres elements vius dins de l'escola i recuperar gradualment el color verd ja que els patis de l'escola estan molt encimentats i no tenim ni un petit arbre a la vista.

Diagnosi per la millora de l'ús energètic a l'escola

A l'escola ens preocupa que es malbarati l'energia calorífica a l'hivern, doncs la temperatura d'algunes aules és massa alta i sovint s'obren les finestres i ens proposem a partir d'una diagnosi informar-nos sobre les actuacions més apropiades per fomentar l'estalvi energètic.

Estalvi de l'energia
Què fem amb el paper

Volem que es faci un bon aprofitament del paper que fem servir habitualment tant a l'escola com a casa. Encara que a l'escola ja fa anys que s'està treballant, ens servirà per tornar a reflexionar sobre el tema i polir alguns aspectes.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat