Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2005/06
Viure i conviure en un espai en obres i sostenible III

En els darrers cursos, hem portat a terme el manteniment i la neteja, aixÝ com la recollida selectiva del paper i d'altres residus, amb la participaciˇ de tot l'alumnat. El proper curs continuarem, ja que Ús una actuaciˇ consolidada en el Pla d'Acciˇ Tutorial. Les actuacions noves a dur a terme consistiran en el manteniment del centre per part de l'alumnat (portes, finestres, taules, etc.), l'estudi dels materials de construcciˇ i el seu impacte medioambiental i el reciclatge dels llibres de text.

Curs 2004/05
Viure i conviure en un espai en obres i sostenible II

Estem en obres. Aquest fet ha motivat un canvi parcial en el projecte iniciat durant el curs anterior i ens proposem continuar amb la jardineria, el manteniment de la neteja, la recollida selectiva i encetem l' estudi de materials de construcciˇ i el seu impacte mediambiental.

Pati net
Curs 2003/04
Viure i conviure en un espai net i agradable

Volem conscienciar de la necessitat d'aconseguir un espai agradable per treballar i conviure per a tots i per aix˛ amb la participaciˇ activa de l'alumnat , del professorat i del PAS, volem millorar aspectes com ara l'entorn del centre, els patis, els passadissos, les aules, etc. A partir de les tutories i del grup coordinador del projecte s'establiran les actuacions que es portaran a terme als diversos espais.

Les tres erres del residu

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat