Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2007/08
Tanquem el CRAS dins el projecte de l'A21E

Tot i que durant el curs 2008-2009 desapareixerà el nostre centre i es fusionarà amb del CREDAV, volem continuar amb les experiències realitzades al centre en els darrers anys i vetllar perquè els objectius, continguts i activitats de l'A21E estiguin integrades dins la planificació curricular del centre. Volem seguir compartint amb altres centres educatius idees i formes diferents de treballar l'A21E a l'escola.

Curs 2006/07
Amb les mans parlem... i fem II

Continuar amb el projecte iniciat el passat curs, i continuar també, amb unes pràctiques positives vers la sostenibilitat que portem a terme des de ja fa bastant temps. L'escola ja fa anys que té hort escolar i que participa de forma decidida en el reciclatge de tot tipus de residus, i que arran d'això en la darrera modificació del Projecte Escolar de Centre s'han introduït diferents punts (trets d'identitat i objectius) relacionats amb la sostenibilitat.

CRAS 06-07
Curs 2005/06
Amb les mans parlem... i fem

Fa bastants anys que l'escola aposta de forma decidida per tot allò relacionat amb la sostenibilitat, especialment amb el reciclatge i aprofitament dels residus que generem. Darrerament, s'ha posat en marxa diferents tallers que van en aquesta línia: cura de l'hort i dels jardins, reutilització de materials de rebuig, compstatge, etc. Ara volem donar un pas més incorporant tota aquesta filosofía ambiental en el PEC, aprofitant que el proper curs farem una revisió a fons d'aquest document. A la nostra escola utilitzem les mans per comunicar-nos, però també volem fer-les servir per aconseguir una escola més sostenible.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat