Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Escola Joan Maragall
Curs 2011/12

Preparació i manteniment de l'hort escolar.

En el projecte de l'hort hi han participar el alumnes d'Educació Infantil i els de primer de Cicle Inicial. Aquest curs hem col·locat unes passeres de rajola delimitant les parcel·les.
Els alumnes del cicle superior han treballat el tema del reciclatge del paper, que han fet extensiu a tota l'escola. S'ha instal·lat un contenidor, s'ha reflexionat sobre el consum desmesurat del paper i s'han identificat solucions.

Curs 2009/10

Millora de la gestió de l'aigua i els recursos hídrics, Hort escolar, Reciclatge de paper.

Aquest any hem continuat treballant l'hort. Les feines són sempre les mateixes: sembrar, regar, treure herbes... però els alumnes ho vivim cada any de forma nova i sempre descobrim coses noves realitzant aquestes tasques.

Curs 2008/09
L'hort i el jardí a l'escola

Els alumnes d'educació infantil, de cicle inicial i de l'aula d'acollida hem sigut els encarregats de cuidar l'hort. Entre moltes tasques, hem sigut els encarregats de remoure la terra, adobar, treure les pedres, parcel·lar, recuperar els camins, sembrar, treure les males herbes, regar, protegir, observar el creixement, identificar amb cartells les plantes, recollir...
Els alumnes de l'aula d'acollida, a més a més, ens hem encarregat del compostador!

Curs 2007/08
Fem l'hort i enjardinem l'escola

Per aquest curs escolar ens proposem a més de mantenir l'hort i fer-ne l'aprofitament curricular, enjardinar tot el parterre que envolta el pati d'educació infantil.

Curs 2006/07
Fem l'hort escolar II
CEIP Joan Maragall 2006-2007
Continuació del projecte engegat el curs anterior.
Curs 2005/06
Fem l'hort escolar

Durant el curs passat hem iniciat amb èxit l'hort escolar amb l'alumnat del cicle infantil i del cicle inicial. Ens proposem continuar i millorar aquest treball, que ens serveix per facilitar la integració dels alumnes de procedència estrangera, apropar i sensibilitzar els nens i les nenes vers l'entorn natural, facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana tot dins d'un marc creat i cuidat pel propi alumnat, en el que es pugui posar en pràctica els valors de convivència, respecte i cura del medi ambient.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat