Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2011/12
L'hort escolar (Aula oberta)

Ens basem en un treball experimental per demostrar el creixement i collita de les plantes (a través d'una hipòtesi de treball estudien les plantes amb les variables: nutrients, temperatura, sol i aigua i traiem conclusions). Integralment també treballem per l'estalvi d'aigua i reciclant tota la matèria orgànica del centres (fulles, branques i branquillots...).

Curs 2007/08
Estalvia en la il·luminació

Durant el curs passat vam treballar l'estalvi energètic en la calefacció. Atès que la millora del sistema de calefacció que es planteja pel centre no implica a l'alumnat i aquests ja van portar a terme la tasca de mesures de temperatures de les diverses dependències, ens proposem pel nou curs escolar estudiar l'estalvi energètic de la il·luminació. Amb aquest nou projecte volem buscar l'alternativa d'estalvi més adequada a les nostres instal·lacions, assegurant la bona il·luminació. Per fer-ho cercarem tecnologies i bones pràctiques en els centres educatius, com ara anar substituint la il·luminació amb reactàncies electròniques.

Curs 2006/07
Quan podríem estalviar? II

Aquest projecte és la continuació d'una 1ª fase “Quant podríem estalviar?” on s'ha estudiat i quantificat l'excés d'energia que s'utilitza en la calefacció del nostre centre. Ara volem determinar les solucions que podem adoptar.

Curs 2005/06
Quan podríem estalviar?

Volem conèixer el consum elèctric del centre i a partir de recollir dades i portar un registre realitzarem una auditoria i decidirem quines accions es portaran a terme per evitar el malbaratament.

Curs 2004/05
Tornem-los a utilitzar (els llibres de text)

Amb aquest projecte de l' Agenda 21 escolar volem divulgar la nostra experiència per contribuir a la generalitzar-la. L' AMPA es fa càrrec de la gestió, compra i distribució dels llibres de text i del material. La major part de l'alumnat hi participa, a través d'una quota i un cop utilitzats es retornen i s' organitzen tallers per restaurar-los i si cal se'n compren de nous. Es fan reunions de coordinació a tota la ESO per tal de facilitar llibres a l'alumnat d'incorporació tardana i alumnat amb risc social.

Pati net

Amb aquest projecte l'alumnat i la resta de la comunitat educativa aprenem a tenir cura del medi ambient i progressivament anem assolint l'hàbit de reciclar per mantenir net l'entorn.

Pati net
Curs 2003/04
Reutilització dels llibres de text a l'ESO

L'AMPA del centre es fa càrrec de la gestió, la compra i la distribució dels llibres de text i del material escolar.
El projecte de socialització facilita que les despeses que fan les famílies en llibres i materials sigui més petita, en base unes quotes establertes i un sistema d'ajudes a les famílies econòmicament poc afavorides. El projecte també posa l'accent en difondre un ús sostenible de llibres i materials: tenir-ne cura, la reutilització i el reciclatge.

Llibres de text

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat