Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2011/12
Al Joanot reutilitzem els gots de plàstic

Hem continuat amb el treball iniciat de reducció de residus, centrant-nos en la reutilització dels gots de plàstic a les festes escolars. Hem dissenyat un got de plàstic amb el logotip de l'escola i el següent lema: “A les festes del Joanot porta el got”. Aquest got suposa una reducció molt important de residus, ja que a les festes escolars s'utilitzaven abans molts gots que un cop acabada la festa anaven a parar a les escombraries. El vam estrenar a la festa de la Castanyada.

Curs 2009/10
El Joanot, una escola sostenible i agradable IV: Tots per l'escola, l'escola per tots.

Aquest curs hem fet una especial difusió de la necessitat de reduir l'ús del plàstic, sobre tot l'ús de les bosses de plàstic. Per això, hem passat una nota informativa a les famílies, abans Nadal, per conscienciar de la necessitat de reduir els embolcalls i fer un consum responsable. També hem demanat la col·laboració de les famílies per tal de fer una enquesta que portés a la reflexió de l'ús que fem de les bosses de plàstic.
Els alumnes hem fet activitats per fomentar la reutilització dels materials, una auditoria senzilla del consum d'aigua i hem iniciat els passos per fer una auditoria del consum elèctric al curs vinent.

Curs 2008/09
El Joanot, una escola sostenible i agradable III

L'escola aquest curs ha continuat el projecte “El Joanot, una escola sostenible i agradable”. Per a poder assolir aquest objectiu, tots els alumnes hem adquirit hàbits, hem realitzat activitats, tallers... que ens ajuden a ser més conscients. Algunes d'aquestes activitats han sigut canviar la font del pati per estalviar aigua, visita a CASSA, a cada classe hi ha un delegat energètic, hem tingut cura de les jardineres del pati, hem sigut més alumnes els que hem participat a l'hort, hem arranjat el Pati Tranquil, hem començat la recollida d'anelles de les llaunes, hem socialitzat llibres i material escolar...

Curs 2007/08
El Joanot, una escola sostenible i agradable II

Continuar el projecte iniciat de millora de la nostra escola. Reflexionar sobre la filosofia ambiental del centre, per tal de prendre decisions sobre la nostra pràctica quotidiana. Desenvolupar l'esperit crític de l'alumnat i del major nombre de membres de la comunitat educativa per tal que les nostres actuacions siguin respectuoses amb el medi.

Curs 2006/07
El Joanot, una escola sostenible i agradable I

Continuar el projecte iniciat de millora de la nostra escola en els aspectes d'entorn i convivència. Educar l'alumnat en el respecte als altres i la conservació de l'entorn escolar i el medi ambient.

Curs 2005/06
Un petit jardí al pati II

Ens proposem educar l'alumnat en el respecte al medi ambient. Continuar la reflexió i les actuacions per estalviar aigua, llum i reduir i reciclar els residus i fer l'entorn escolar més agradable.

Curs 2004/05
Un petit jardí al pati
Jardí

El projecte vol ajudar a prendre consciència sobre la necessitat de que l'entorn escolar sigui agradable, en aquest cas, el pati. Volem implicar a l'alumnat del cicle inicial en el manteniment del jardí. Cada grup de classe serà el responsable d'ajardinar un o dos parterres i es farà tot un procès en la presa de decisions sobre el tipus de plantes, el manteniment i la cura, el reg, etc.

Recollida selectiva i reducció de residus

Presentem aquest projecte per conscienciar i canviar els hàbits en realció la producció de residus al centre i per educar l'alumnat en el respecte al medi ambient. El portaran a terme els alumnes d'educació infantil i els del cicle mitjà de primària amb la idea d'anar-ho fent extensiu a la resta de la comunitat educativa.

Carmanyola

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat