Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Treball en xarxa - Jornades i XESC.

Una de les característiques més emblemàtiques del programa de l'Agenda 21 Escolar rau en la possibilitat de realitzar intercanvis i jornades que incentivin el coneixement de com s'han anat desenvolupant els projectes de l'Agenda 21 durant el curs escolar i promoure la seva difusió tant en l'àmbit educatiu com a la resta de la ciutat. De forma periòdica es duen a terme jornades de dinamització de temàtiques vectorials: residus, aigua, hort escolar o energia, així com aspectes transversals per la millora dels projectes d'Agenda 21.


Altres jornades desenvolupades a l'entorn educatiu amb participació activa dels centres de Sabadell:
- Fòrum Escoles Sostenibles. 4 març 2009. Fira Sabadell
- I Fòrum de la XESC. Vallès Occidental. 24 de març de 2011. Parc Central del Vallès.
- ESCOLES ENERGÈTIQUES, SINÈRGIES EDUCATIVES. 3 juliol 2013. Parc Central del Vallès.
- II Fòrum de la XESC. Vallès Occidental. 16 octubre de 2013. Sant Cugat.
- III Fòrum de la XESC. Vallès Occidental. Terrassa. 14 maig 2015.
- IV Fòrum de la XESC. Vallès Occidental. Sabadell. 10 maig 2017.
- IV Fòrum de la XESC -Secundària. Sabadell - biblioteca del Nord. 11 de desembre 2018


Intercanvis

Els centres que ho desitgen poden participar en els intercanvis bilaterals que s'organitzen entre ells. El professorat més directament implicat en el desenvolupament dels projectes de l'Agenda 21 de cada centre acorda amb el professorat del centre emparellat, tant el dia en què es pot realitzar l'intercanvi com l'acollida que es pot fer a l'alumnat que els visitarà. Es tracta de mostrar d'una forma interactiva i engrescadora la feina que s'ha fet al llarg del desenvolupament del projecte i compartir-ho amb l'alumnat del centre emparellat.

Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya.



La XESC aglutina més de mil centres educatius que treballen projectes de sostenibilitat pertanyents a diferents programes municipals: Agendes 21, Escoles Verdes, Programes d'Innovació Ambiental, entre d'altres, i és una iniciativa vinculada també a l'estat espanyol a través de la xarxa ESenRed.

L'Agenda 21 Escolar va col.laborar en la fundació de la XESC, oficialment constituïda a l'abril de 2011. Durant el 2009 s'inicien les gestions per conformar la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) per part de la Generalitat de Catalunya i municipis amb programes d'Agenda 21 Escolar o similars. A través de la signatura dels respectius convenis de col.laboració, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, de forma conjunta amb set municipis més gesten la XESC al 2010, que es visualitza al gran públic i a la comunitat educativa al I Simposi de la XESC.

Més informació sobre la XESC al web www.escolesxesc.cat

Així doncs, els centres pertanyents a l'Agenda 21 Escolar de Sabadell són també membres adherits a la XESC.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat