Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2011/12
Hort escolar. Compostatge.

Hem seguint treballant en l'anàlisi dels fenòmens meteorològics, en la substitució dels embolcalls de l'esmorzar per carmanyoles, hem col·locat airejadors en totes les aixetes del centre.
A més seguim treballant l'hort. En aquest projecte hi participen tos els alumnes del centre, a banda de comptat amb la col·laboració del conserge en tasques de manteniment i millora i del menjador, per que fa a l'aportació de matèria orgànica pel compostador. Aquest curs el alumnes de 3r han fet una estudi sobre l'olivera, a més n'ha recollit el fruit i han elaborat conserva d'olives. Les tasques que fem a l'hort queden il·lustrades en el plafó informatiu que hi ha a l'entrada de l'escola.

Curs 2009/10
Hort ecològic escolar

Aquest any hem continuat amb el projecte iniciat en el curs anterior: adequar millor el terreny per l'espai de l'hort (parcel·lació, col·locació de passeres, poda d'arbres fruiters...) i continuar amb la sembra de cultius. En la festa d'inauguració de l'hort tots els cursos hem plantat plantes aromàtiques i enfiladisses. Durant el curs els nens i nenes del cicle mitjà hem sembrat i estudiat les llenties i els de 2n a 6è hem plantat diferents hortalisses.

Curs 2007/08
El jardi de l'alegria (compostatge i hort escolar)

Disposem d'un antic sorral que volem convertir en un hort i per això el dividirem en tres parcel·les un per cada nivell de primària. L'acondicionament de l'espai està a punt per iniciar la tasca amb l'alumnat i disposem també d'una taula d'hort urbà, que compartirà l'espai amb la caseta metereològica. Farem compost i donarem resó de com avança el projecte a través de la pàgina web del centre.

Curs 2006/07
Meteorologia a l'aula IV

Conscienciació de l'alumnat, professorat i resta de la comunitat educativa de la importància de ser sostenibles dins el nostre planeta amb un be tan important i escàs com l'aigua. Conèixer i utilitzar diferents aparells de meteorologia. Conèixer de quina manera influïm en el clima i formes de evitar-ho. Fer gràfiques comparatives amb dades de la nostra estació meteorològica de la pluviositat anual de la nostra ciutat i comparar-ho amb bases de dades més antigues.

CEIP Teresa Claramunt 2006-07
Curs 2005/06
Meteorologia a l'aula III

Després de tres anys de treballar aquest projecte i comptar amb un instrumental adequat, considerem que és un bon complement per l'aprenentatge dels nostres alumnes i un recurs fonamental perquè els nens, presents i futurs usuaris del planeta, aprenguin a racionalitzar els recursos que ens oferiex la terra i així aconseguir entre tots un món sostenible

Estació meteoròlogica al pati
L'estalvi de l'aigua
Amb aigua i sense aigua

Hem triat el tema de l'aigua per treballar al llarg de la Setmana Cultural que es celebrarà a principis de febrer, doncs considerem que està molt relacionat amb el projecte de meteorologia i significarà la implicació de tota l'escola i la conscienciació de tota la comunitat educativa.

Curs 2004/05
Meteorologia a l'aula II

Ens plantegem el projecte per segona vegada i l'adrecem al cicle superior de primària. Volem aprofundir en el coneixement de la metereologia i saber fer funcionar els aparells bàsics de medició. Copsar la variabilitat dels temps d'acord amb les estacions i a portar un registre i fer gràfiques de representació. Formem part de la xarxa EDUMET, que agrupa les escoles que tenen una estació meteorològica connectada permanentment i que es pot consultar on-line.

Xarxa metereologia
Curs 2003/04
Recollida selectiva de paper

Considerem que és important que l'alumnat s'adoni que els residus són un recurs i el projecte que presentem es centra en la recollida selectiva del paper. Volem relacionar aquesta activitat d'educació ambiental amb els continguts procedimentals de matemàtiques del cicle mitjà de primària, per realitzar-los d'una forma més pràctica i continuada (mesura del pes, estadísitca i probabilitat, elaboració de registres, gràfiques, etc.).

Meteorologia a l'aula I
Gràfics meteorologia

El projecte s'adreça a l'alumnat del cicle superior de primària per tal de responsabilitzar-los de la medició sistemàtica de dades meteorològiques -com ara la temperatura, la pressió atmosfèria, la humitat, la pluja, la velocitat i direcció del vent, etc.- i en facin la representació gràfica tant amb l'ordinador com manualment. Les mesures permetran conéixer el funcionament dels instruments i introduir d'una forma pràctica el clima de Sabadell així com abordar algunes problemàtiques ambientals més globals com ara el canvi climàtic.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat