Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2011/12
Actuem! Per una escola més sostenible

Dins el projecte “Actuem per una escola més sostenible” hem treballat el següents eixos: continuació de l'enjardinament sostenible; gestió de residus, amb especial èmfasi en el treball sistemàtic de les 3R; la reducció del consum elèctric; l'aprofitament de l'aigua. Tot s'engloba en l'objectiu general de potenciar en els alumnes actituds més ecològiques i solidàries amb el medi ambient.

Curs 2009/10
Fem més verd el nostre pati V

Hem continuat amb el projecte d'enjardinament iniciat ja fa cinc anys, amb el qual hem pogut tenir un major coneixement de l'entorn més proper, tot contribuint en la cura i manteniment dels enjardinats i zones verdes de l'escola. A més, també hem realitzat activitats relacionades amb l'estalvi energètic, el reciclatge i el desenvolupament de la responsabilitat ambiental.

Curs 2008/09
Fem més verd el nostre pati IV

Com cada any, a l'escola hem realitzat diverses activitats relacionades amb el medi ambient. Aquest any tots els alumnes de l'escola hem participat activament en la plantació de plantes aromàtiques als talussos del pati. Cada nivell teníem un parterre i unes plantes aromàtiques assignades que hem plantat, regat i estudiat durant tot el curs.
Amb les plantes hem fet alguns tallers, com receptes de cuina, sacs d'olor, elaboració de colònies... Tot això ho hem exposat el dia de la Festa de Cloenda perquè així els pares i mares han pogut veure tota la feina que hem estat fent!

Curs 2007/08
Fem més verd el nostre pati III

Volem continuar millorant l'enjardinament dels nostres patis. Ja portem dos cursos amb aquest projecte però com que disposem de molt espai al pati, necessitem ampliar la durada del projecte.

Curs 2006/07
Fem més verd el nostre pati II
CEIP Joaquim Blume 2006-07

Continua el projecte engegat el curs 2005/06 i es comença a notar la feina feta amb tot l'alumnat, en l'enjardinament dels parterres i en els camins marcats, a pesar de les dificultats que hem tingut a causa del tipus de sòl i en la inclinació del terreny.

Curs 2005/06
Fem més verd el nostre pati I

Hem escollit aquest projecte perquè ja havíem iniciat un taller d'enjardinament del pati amb la col·laboració d'un grup del Consell de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sabadell durant els cursos passats. Durant anys hem portat a terme diferents activitats a nivell d'escola relacionades amb el medi ambient i vinculades a l'hort escolar de Sant Oleguer i per aquest curs ens proposem fer més verd el nostre pati.

Fem més verd el pati
Curs 2004/05
Les tres "erres" del paper i del cartró II
Les tres erres del paper

Pel curs 2004-2005 ens hem plantejat la continuïtat del projecte del curs anterior perquè volem donar un nou impúls a la gestió escolar respecte l'ús del paper i volem comparar que les accions que vam emprendre en el seu moment, han tingut un resó positiu. Volem continuar treballant per aconseguir augmentar la sensibilització i el compromís a la resta de la comunitat educativa i anar incorporant altres àmbits que arrodoneixin una cultura medioambiental més efectiva, tant al centre com a les famílies.

Curs 2003/04
Les tres "erres" del paper i del cartró

Volem augmentar la sensibilització de la comunitat escolar respecte una cultura ambientalment més efectiva, prenent com a exemple materials molt quotidians de l'entorn escolar i familiar: el paper i el cartró.

Paper reciclat

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat