Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2005/06
Enjardinament del centre

Ens proposem continuar el projecte engegat durant el curs 2003-2004, mantenint la zona del jardí existent i adequant el nou espai que queda per enjardinar.

Curs 2004/05
Enjardinament del centre
Enjardinament 2
Voleu veure la feina que hem fet? Cliqueu aquí (pdf, 1'82 MB)

És un projecte de continuïtat respecte el curs anterior, dins de l'Agenda 21 escolar.
Volem continuar treballant per l'assoliment dels valors de conservació i respecte del espais verds. Volem incidir més en la participació de tots els estaments per mantenir la zona enjardinada del centre. Treballem per compartir els valors estètics i d'acolliment d'aquest espai i per la comprensió de que el nostre jardí és un recurs pedagògic viu.

Curs 2003/04
Enjardinament del centre

Un entorn ambientalment agradable permet a la comunitat educativa gaudir dels valors estètics que poden oferir els jardins a l'entorn més proper. Es fa necessari implicar a tothom, incloses les famílies, en la creació d'un entorn més agradable i acollidor del nostre entorn escolar.

Enjardinament

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat