Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Institut Miquel Crusafont
Curs 2009/10
La casa bioclimàtica ("bioclimatic house").

La casa bioclimàtica ha estat un projecte per donar a conèixer les energies renovables i la seva aplicació en el nostre medi urbà i per conscienciar-nos tots plegats una mica més de la seva importància. Aquest projecte ha consistit en definir els plànols de la casa bioclimàtica, confeccionar la maqueta amb cartró ploma i situar-la en un dels barris de Sabadell, concretament a Can Gambús. També hem iniciat la confecció d'una casa bioclimàtica funcional. Tots els nostres avanços els hem anat informant periòdicament a la comunitat educativa (utilitzant diferents llengües) i hem escrit una versió novel·lada dels detalls de construcció de la maqueta, que aviat publicarem.

Curs 2008/09
L'aigua font de vida

Els alumnes d'ESO de l'IES Miquel Crusafont hem realitzat, durant el curs escolar, el projecte “l'aigua font de vida”, que ha culminat amb el web www.aiguaiconeixement.es A cada curs hem treballat uns aspectes determinats i hem realitzat sortides de camp, visites i tallers específics com ara: visita a la depuradora de Sabadell, visita i taller d'energies renovables al Parc Central del Vallès, plantada d'arbres al pati de l'escola, recollida i canalització de les aigües pluvials... Esperem l'any que ve poder-ho continuar!

Curs 2006/07
Hort i jardineria

Continuem amb el crèdit variable d'hort i jardineria concebut com un espai motivador i afavoridor de la integració entre alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Preten fomentar coneixements i experiències relacionades amb les ciències ambientals, l'ecologia i la sostenibilitat i està dirigit a facilitar una sortida cap als programes de transició al treball.

IES Miquel Crusafont 2005-06
Curs 2005/06
El nou jardí
IES Miquel Crusafont 2005-06

Destinarem esforços per construir una nova zona enjardinada al centre, mantenir les actuals i crear una zona de compost, alhora que ens proposem fer una recollida selectiva dels residus, el més completa possible.

Curs 2004/05
Crusafont 3R IES Sostenible

Els motius per els qulas presentem el projecte Crusafont 3r IES Sostenible és aconseguir que l'alumnat prengui consciència de la importància que té el respecte per l'ecologia del planeta. Treballem les 3R i portem a terme un taller de jardineria: reciclem el paper al taller del paper amb l'alumnat de 2n d'ESO, recuperem llenya al taller de jardinería.

Restauració
Curs 2003/04
Ecologia en acció

Volem aconseguir que totes les àrees facin servir l'ecologia com un eix transversal i per això elaborarem dossiers de treball amb l'alumnat mentre seguim treballant en la recollida selectiva del paper i el taller de reciclatge.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat