Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2011/12
Gestió de l'hort ecològic i vinculació amb l'alimentació ecoògica i el consum

Els alumnes de 5è s'encarrega de controlar la producció de les plaques fotovoltaiques. Hi ha dos responsables de cada classe que anoten les dades i en fan un gràfic que queda a l'aula i al vestíbul perquè el pugui veure tota la comunitat educativa. A final de curs s'analitzen les variacions de producció, es calcula el CO2 estalviat i es compara amb el gràfic de consum que elaboren seguint el mateix esquema els alumnes de sisè. S'ha fet un treball d'investigació a l'aula dels diferents tipus d'energia i una sortida al parc central relacionada amb aquesta temàtica, a més d'un assessorament al claustre sobre com estalviar energia.

Curs 2009/10
Gestió de l'hort ecològic i vinculació amb l'alimentació ecològica i el consum

Continuarem treballant i ampliant els vectors d'energia, aigua, residus i hort escolar ecològic i introduirem dos temes nous: la relació de la meteorologia amb els canvis i evolució de l'hort i l'alimentació ecològica relacionada amb el consum.
Aquest treball es fa incentivant la participació de tot l'alumnat i la col·laboració de tota la comunitat educativa.

Curs 2008/09
L'hort ecològic i sostenible

Durant el curs els nens i nenes del CEIP Nostra Llar hem organitzat i conreuat l'espai reservat a l'hort: hem adobat la terra, sembrat, vetllat pel creixement de les plantes, regat amb aigua recuperada de les aules i recol·lectat. Durant tot aquest temps hem aprofitat per estudiar l'hort i conèixer tots els vegetals i les seves parts, per escriure tot el que fèiem al diari de l'hort... També hem fet compostatge amb les restes orgàniques de la cuina i de casa!

Curs 2007/08
Reduïm kilowatts i l'hort a l'escola

Ara que ja estem a l'edifici nou i disposem dels mitjans per fer les mesures dels consums d'electricitat a l'aula, estem en disposició de treballar-ho amb els alumnes, poder actuar i prendre les mesures pertinents.

Per altra banda, com que l'escola compta amb un espai pensat per fer-hi un hort, volem iniciar aquesta activitat amb l'objectiu de que tot l'alumnat pugui aprendre i gaudir d'una realitat que dins de l'entorn urbà que vivim és força difícil. És una oportunitat per experimentar directament i ens permetrà fer un aprofitament curricular a tots els cicles.

Curs 2006/07
Reduïm kilowatts

Després d'haver iniciat durant el curs el tema de reduir el consum elèctric a l'escola, durant el curs 2006/07 pretenem aprofundir en el tema realitzant a l'escola nova una auditiva energètica mitjançant comptadors específics del consum elèctric i de la calor.

Curs 2005/06
Reduïm el consum elèctric

El treball pedagògic que ens plantegem vol conscienciar als nostres alumnes del cost ambiental que provoca un alt consum elèctric i educar per reduir el consum tot fent-ne un ús més racional. Aquest objectiu està lligat amb la construcció de l'escola nova, que volem sigui el màxim d'eficient i sostenible possible.

Curs 2004/05
La sostenibilitat a l'escola
Volem continuar el treball sobre el reciclatge i sostenibilitat a nivell de materials i de residus en general, que vam iniciar el curs passat. Els motius que ens encoratgen a tirar endavant aquest projecte són d'una banda la necessitat de reduir despesses i materials a nivell de tota l'escola i per l'altre, la conscienciació a tota la comunitat educativa sobre l'ús i la sostenibilitat de les primeres matèries.
Curs 2003/04
La sostenibilitat: material i primeres matèries a l'escola

Amb aquest projecte l'escola es planteja la necessitat de conscienciar a tota la comunitat educativa de l'ús sostenible del material i de les primeres matèries. S'abordarà la gestió del paper i dels materials escolars, dels subministraments energètics, l'aigua, etc.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat