Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Projectes
Acte de compromís
Formació professorat
Intercanvis i jornades
El calendari
Recursos professorat
Curs 2003/04
Ambientalitzaciķ de l'escola

Entenem el projecte d'ambientalitzaciķ de l'escola que porti a tot el personal del centre a participar activament amb l'objectiu de gaudir d'un espai de treball agradable i que necessāriament comporti assumir individualment hābits personals on els verbs respectar, reciclar i reutilitzar suposin les eines transversals per aconseguir-ho.
Problema inicial? L'organitzaciķ i posada en marxa d'un projecte que esdevingués realment efectiu a nivell escolar. En aquesta línia els objectius de l'Agenda 21 escolar, van soposar el fonament per realitzar la feina més complexa: dissenyar l'esquelet general del projecte (plans d'acciķ), la seva organitzaciķ (grups de treball) i les eines fonamentals per al seu seguiment (auditories) en tots els estaments escolars: professorat, PAS, alumnat, AMPA i empreses adjudicatāries de serveis amb l'escola.

La praxis del projecte es porta a terme des de diferents āmbits:

  • A l'aula:

On es realitza la recollida selectiva del paper i envasos de tota l'escola (Projecte tutorial d'ESO i ús de l'Agenda escolar del Medi Ambient i del Desenvolupament).
Repartiment de cārrecs i responsabilitats relacionades amb el manteniment de l'aula, el reciclatge i informaciķ de caire ambiental (Projecte tutorial a primāria).

  • Voluntariat:

Creaciķ dels equips dels agents ambientals d'ESO i Batxillerat en dos grups: un d'informaciķ i sensibilitzaciķ i l'altre d'auditories. El primer equip prepara les comunicacions als pares, articles de l'Agenda 21 a la revista de l'escola i informes dels resultats de les auditories per aules. El segon realitza auditories a les aules, patis i lavabos amb una freqüčncia mensual elaborant les estadístiques d'evoluciķ i seguiment d'aquests espais. Els resultats sķn trapassats al grup d'informaciķ per difondre les dades a nivell escolar i tancar el flux d'informaciķ.

  • Administratiu:

Elaboraciķ de diferents protocols d'hābits de treball pels diferents colˇlectius: alumnes, professors, personal administratiu i personal extern. L'objectiu és augmentar el reciclatge dels diferents āmbits de treball i reutilitzaciķ de materials. Es tracta d'una mena "d'hābits ambientals saludables".

Aquest marc general i accions concretes a l'aula i als espais comuns, ens estā permeten endagar un projecte a llarg termini que ja és una realitat a l'Escola Pia de Sabadell.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat