Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Agenda 21+10 de Sabadell (2011-2020)


A les portes d'una nova cimera internacional, ja anomenada Rio + 20, la ciutat de Sabadell ha fet el balanç de la feina realitzada durant els anys 2002-2010, caracteritzats per la voluntat de fer arribar la sostenibilitat als diferents àmbits de la gestió municipal. Durant aquest període s'han desenvolupat nombroses polítiques sectorials com l'Estratègia Municipal de Mitigació del Canvi Climàtic o el Pla de Mobilitat Urbana i han aparegut nous reptes i noves oportunitats per al municipi. Fruit del continu compromís de Sabadell amb la sostenibilitat i del camí ja recorregut, és moment per donar un pas més i identificar els objectius i les accions que dur a terme per als propers anys. En aquest context, s'ha elaborat l'Agenda 21 + 10 de Sabadell (2011-2020).

El nou pla d'acció de l'Agenda21+10 (aprovat pel ple municipal amb data 1 de març de 2011) consta de visió, cinc línies estratègiques, nou àmbits temàtics i un total de 57 iniciatives identificades i detallades dividides en nou àmbits temàtics.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat