Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El web de l'aigua  > El web de l'aigua

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Nous Projectes
Activitats
Publicacions
Enllaços d´interès
Aigua
  • Plànol de la xarxa de la ciutat.
  • D'on ve l'aigua que utilitzem?
Aixeta
  • La factura de l'aigua explicada al detall.
  • Tarifes de l'aigua.

L'Ajuntament de Sabadell disposa de l'Ordenança municipal d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram per tal de regularitzar i controlar els abocaments a la xarxa de clavegueram i garantir un bon funcionament de tot el sistema de sanejament (col·lectors, depuradores i altres elements).

NOVETAT!!

La ciutat de Sabadell participa en el projecte amb finançament europeu Power (H2020). POWER és un projecte de recerca en el qual hi participen les ciutats de Jerusalem, Milton Keynes, Leicester i Sabadell, així com diferents empreses i universitats europees, l'objectiu del qual és la gestió responsable de l'aigua.

[+ Informació]
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat