Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a:... Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El web de l'aigua  >  Projectes i noves infraestructures  > Sistema informatitzat d'abocaments

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Nous Projectes
Activitats
Publicacions
Enllaços d´interès

Sistema Informatitzat del Control d'Abocaments d'Aigües Residuals a Sabadell(SICARS)

L'Ajuntament de Sabadell realitza un control automàtic de la qualitat de les aigües residuals al municipi de Sabadell per tal controlar la contaminació d'aquestes, especialment les aigües residuals d'origen industrial. Aquest projecte consisteix en la instal·lació d'un Sistema informatitzat de control de la contaminació de les aigües residuals a Sabadell anomenat “SICARS” integrat per 8 estacions automàtiques.

Caseta control automàtic

Amb la instal·lació d'aquest sistema informatitzat es poden fer mesures en continu i visualitzar dades de contaminació de les aigües residuals en temps real com per exemple els paràmetres pH, conductivitat, matèria orgànica, matèries en suspensió entre d'altres, és a dir, des d'una central de recepció de dades al mateix Ajuntament i a les depuradores es pot veure en tot moment quina és la qualitat de les aigües que circulen pels col·lectors controlats.

Un fet important és que es poden recollir mostres automàticament en diferents punts de la xarxa de clavegueram de la nostra ciutat en el moment que es detecti una punta de contaminació i així determinar quin és l'origen de la mateixa. Les estacions automàtiques estan instal·lades en diversos punts dels col·lectors de la vessant del Ripoll que condueix les aigües residuals cap a la depuradora del Ripoll; i a la vessant del Riu Sec que envia les aigües a la depuradora de Sant Pau de Riu Sec.

A més, es controlen les aigües a l'entrada i a la sortida de les depuradores de Sant Pau de Riu Sec i del Ripoll, per tal de comprovar en tot moment el seu perfecte funcionament i poder preveure i evitar els abocaments incontrolats al riu, i amb això millorar la qualitat ecològica d'aquest.

Podeu visualitzar un diagrama explicatiu del projecte:

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat