Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El web de l'aigua  > Enllaços Aigua

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Nous Projectes
Activitats
Publicacions
Enllaços d´interès
Enllaços
Logo ACA
Departament de la Generalitat de Catalunya dedicat a l'aigua.
Logo Font Meravelles

Interactiu didàctic sobre l'aigua com a font de vida, de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Logo wateryear 2003

L'any internacional de l'aigua s'utilitzarà per promoure activitats existents i difondre noves iniciatives en el marc de la gestió integrada dels recursos hídrics tant a escala internacional com regional i nacional.

És una oportunitat de sensibilitzar l'opinio pública sobre la importancia d'un ús i una gestió sostenibles dels recursos hídrics.

Logo Planeta blau

Interactiu didàctic sobre l'aigua de l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya.

Logo Fundació Terra

La Fundació Terra intenta millorar la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva. Es va crear per donar nous incentius a la conservació del medi ambient.

Cal destacar els quaderns "Perspectiva ambiental", que són uns dossiers en format PDF d'educació ambiental, per a mestres i pares, que aporten dades i informació per trencar tòpics sobre medi ambient.

Logo edu365

Web d'educació.

Els nens de primaria, dins de coneixement del medi natural, trobaran una unitat didactica dedicada al cicle de l'aigua. I els d'ESO, a l'àrea de ciencies naturals, podran saber què és l'aigua.

Logo diba

A medi ambient podeu trobar una pàgina sobre la qualitat ecològica dels rius i la xarxa Ecostrimed.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat