Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Ripoll

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Ripoll  > El Ripoll

El Ripoll
Parc Fluvial
El Parc d´oci i lleure
El Parc Industrial
Patrimoni del Ripoll
El parc natural
Els horts
Millora de les aigües
Activitats
El Ripoll

El Ripoll és un afluent tributari del Besòs, situat, juntament amb el riu Sec, al vessant més occidental de la seva conca.

Ripoll i ciutat

Com a riu mediterrani es caracteritza per tenir poc cabal, ser força irregular i tenir avingudes poc freqüents però molt importants, de les quals la més recordada -el setembre de 1962- va provocar grans inundacions i greus danys materials i humans.

La disposició del Ripoll sobre terrenys al·luvials ha provocat una erosió accidentada al llarg del seu recorregut, sobretot a la part central, que té com a resultat un paisatge característic i fàcil de reconèixer de talussos, cornises i terrasses.

Neix al sot del Galí, a la serra de Granera, a 640 m sobre el nivell del mar, i aboca aigües al riu Besòs, a Montcada i Reixac, a 35,5 m sobre el nivell del mar. Al llarg dels quaranta km del recorregut travessa diferents poblacions de la comarca del Vallès Occidental: Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.

El recorregut comprès entre Sant Feliu del Racó i l'autopista A-7 a Barberà del Vallès correspon al que podem denominar Ripoll mitjà, la part central del qual, de 7 km. de llargada, pertany al terme municipal de Sabadell.

Característiques al seu pas per Sabadell

Aquest tram es caracteritza per tenir un pendent uniforme i suau, al voltant de l'1,1 %, un trajecte molt pròxim a àrees urbanes molt poblades, una convivència històrica i actual d'usos i activitats pròpies del medi fluvial i de la vida urbana i industrial, un llit profundament transformat arran de la gran avinguda del 1962 i parcialmetn canalitzat o defensat, i per fer la funció de frontissa entre el medi urbà i l'àmbit rural. L'especial configuració orogràfica d'aquest tram, encaixat en una fenedura estreta i fonda, ha fixat el límit del creixement dels nuclis urbans. Però, d'altra banda, l'ocupació de les terrasses intermèdies i baixes amb activitats agrícoles i industrials constitueix el reflex de la trasició entre les activitats més pròpiament urbanes i les de caire rural.

Usos i activitats

L'antiguitat de l'activitat humana i productiva és la causa que actualment el riu sigui un testimoni excepcional de la història i del procés d'humanització del seu territori més proper.

El conjunt patrimonial que ens trobem té un especial interès pels valors culturals, històrics, arqueològics, arquitectònics, hidrològics, industrials, agrícoles i naturals, que donen testimoni de la important diversitat d'activitat al llarg dels segles.

Ripoll al Pont de la Salut

Potser podem entendre el Ripoll com una unitat de contradiccions aparents: un cabal superficial escàs i alhora amb una capacitat de generar activitats i recursos; un intens procés de deteriorament recent i progressiu i un conjunt patrimonial d'interès històric i cultural encara existent; un espai de xarnera entre el món urbà i el rural, i un parc industrial tèxtil competitiu i en activitat, un espai profundament transformat i humanitzat però amb una singularitat geomorfològica i amb alguns paisatges conservats de gran riquesa i diversitat.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat