Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El web de l'aigua

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El web de l'aigua  >  Activitats  > Projecte Rius

Abastament d´aigua
Sanejament d´aigües
La factura de l´aigua
Consum i estalvi
Nous Projectes
Activitats
Publicacions
Enllaços d´interès
Què és el Projecte Rius?

L'Ajuntament de Sabadell ha iniciat un conveni de col·laboració amb l'Associació Hàbitats per tal de portar a terme el Projecte Rius.

El Projecte Rius és una iniciativa de l'Associació Hàbitats que té com a objectiu principal estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. El projecte fomenta l'apropament de la gent al riu i permet conèixer com són i com funcionen els nostres rius, els organismes que hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los.

Els grups de voluntaris del Projecte Rius fan un seguiment dues vegades a l'any (primavera i tardor) d'un tram de riu que ells mateixos escullen. El seguiment inclou un control dels paràmetres físics i químics del riu (cabal, velocitat de l'aigua, amplada del tram, fondària, tipus de llera, pH, nitrats, ...) i dels biològics (animals que s'hi troben, plantes, estat del bosc de ribera), així com detectar possibles alteracions que es donin en algun dels paràmetres o en tot el tram del riu (abocaments, contaminació de l'aigua, sequera, ...). El material i la formació necessaris per dur a terme aquesta tasca són facilitats pel Projecte Rius, així com la recopilació de les dades resultants.

Una segona fase d'implicació i de participació en el Projecte Rius és l'adopció d'un tram del riu. Els grups amb unes majors inquietuds i capacitats, i que volen adquirir un nivell més alt de compromís “adopten” el seu tram de riu i hi realitzen actuacions (neteges, recuperacions de camins, activitats ...) destinades a la seva millora.

La participació en el Projecte Rius és una bona oportunitat per ajudar a conservar i a protegir els nostres rius i alhora fomentar la participació de la ciutadania en la conservació i el seguiment dels espais.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat