Image

   
   
PRESSUPOST 2009  

Data d'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2009: 23 de desembre de 2008

Important! Mireu les instruccions 

 

1 - Bases d’execució del pressupost

 
                                       
 

2 - Partides ampliables

 
                                       

PRESSUPOST D’INGRESSOS

 

3 - Classificació econòmica d’ingressos

 
                                       
 

4 - Pressupost d’ingressos per articles i capítols

 
                                       
 

5 - Pressupost d’ingressos per partides comparativa 2008-2009

 
      Web Ingressos per Capítols Image Excel Image OpenOffice Calc        
Web Ingressos per Orgànica Image Excel Image OpenOffice Calc
      Web Ingressos Per Econòmica Image Excel Image OpenOffice Calc        
Web Ingressos per Partida Image Excel Image OpenOffice Calc
                                       

PRESSUPOST DE DESPESES

 

6 - Classificació dels programes

 
                                       
 

7 - Memòria i objectius dels programes

 
                                       
 

8 - Fitxes numèriques per programes

 
                                       
 

9 - Classificació orgànica

 
                                       
 

10 - Partides de despeses ordenades per orgànic

 
   

10.1 - Despeses per Orgànica

   
      Web Html(xls) Image Excel Image OpenOffice Calc          
                                       
   

10.2 - Despeses per Programa

   
      Web Html(xls) Image Excel Image OpenOffice Calc          
                                       
   

10.3 - Despeses per Programa organica i funcional

   
      Web Html(xls) Image Excel Image OpenOffice Calc          

10.4 - Despeses per Programa / Organica i Capitol

Web Html(xls) Image Excel Image OpenOffice Calc

10.5 - Despeses per Partida

Web Html(xls) Image Excel Image OpenOffice Calc

10.6 - Despeses per Capitol

Web Html(xls) Image Excel Image OpenOffice Calc
                                       
 

11 - Classificació econòmica de despeses

 
                                       
 

12 - Partides de despeses ordenades per econòmic

 
                                       
 

13 - Classificació funcional

 
                                       
 

14 - Partides de despeses ordenades per funcional

 
                                       

PRESSUPOST CONSOLIDAT

 

15 - Pressupost consolidat

 
                                       
 

16 - Pressupost dels organismes autònoms i empreses mercantils:

 
   
16.1- Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)
   
                                       
   
16.2- OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
   
                                       
   
16.3- Servei de Recaptació Municipal de Sabadell (SERESA)
   
                                       
   
16.4- Centre de Fires i Congressos Sabadell S.L.
   
                                       
   
16.5- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L.
   
                                       
   
16.6- Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA)
   
                                       
   
16.7- Promoció Econòmica S.L.
   
                                       
   
16.8- Sabadell Equipaments i Serveis, S.L.
   
                                       
   
16.9- Sabadell Innova-Gestió de grans projectes i Planificació Estratègica, S.L.
   
                                       

ANNEXES DEL PRESSUPOST

 

17 - Pressupost d’ingressos per capítols 2008 - 2009

 
                                       
 

18 - Pressupost de despeses per capítols 2008 - 2009

 
                                       
 

19 - Pressupost per departaments i tipus de despesa

 
                                       
 

20 - Programa d’inversions

 
                                       
 

21 – Gràfics

 
                                       
 

22 - Instruccions

 

Ingressos

Image Descarregar Excel Image Descarregar OpenOffice calc

Despeses

Image Descarregar Excel Image Descarregar OpenOffice calc
                                       

Índex