Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Natura i Medi Ambient

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  > Qualitat de l'aire

Agenda 21
Educació ambiental
El Ripoll
El Rodal
El Parc Agrari
El web de l´aigua
Les fonts de Sabadell
Rius i torrents
Punt d´informació ambiental
Fem dissabte
Projectes d´obres
Qualitat de l´Aire
Gestió del Soroll
Canvi climàtic
Qualitat de l'aire - contaminació atmosfèrica

La gestió de la qualitat de l'aire és un aspecte d'abast supramunicipal transversal afectat directament per activitats tan diverses com la construcció, trànsit rodat, neteja viària entre d'altres, a banda de les condicions geogràfiques i meteorològiques específiques de la zona d'avaluació.

Sabadell conforma amb un total de 61 municipis la Zona de Qualitat de l'Aire 2 (Vallès i Baix Llobregat), amb una superfície de 1177 km2 i una població superior al milió d'habitants.

Actualment, Sabadell es troba inclosa en la zona d'especial protecció especial de l'ambient atmosfèric per PM10 i NOx amb 39 municipis més de la Regió Metropolitana de Barcelona, segons Decret 226/2006 de 23 de maig, i està sotmesa al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire segons Decret 152/2007, prorrogat pel Decret 203/2009.

El seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya s'estructura a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica(XVPCA) gestionada per la Generalitat de Catalunya. Sabadell disposa d'una estació en el seu terme municipal que capta les dades de forma continua i són transmeses a la Generalitat per la seva avaluació i publicació. L'estació està ubicada a la Gran Via amb carretera de Prats (amb lectures automàtiques de NOx, O3, CO, SO2 i manual de PM10, Benzè). A més, a l'Institut Escola Industrial es fa lectura manual de PM10.

La informació al respecte de la qualitat de l'aire del municipi de Sabadell - informes anuals, informes per tipus de contaminant o altres indicadors, es pot descarregar del web específic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En el cas d'informes generals a nivell català, cal focalitzar les dades corresponents a la zona de qualitat 2 (Vallès-Baix Llobregat) o en el cas de contaminants específics, consultar les dades específiques.

- Informe situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2012.

Informe situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2013.

Informe de situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2014.
Informe de situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2015.

Informe de situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2016.
Accés directe a les dades en línia a nivell de Catalunya.

- Més informació sobre qualitat de l'aire. "Fem Aire Més Net"

PROCÉS DE REDACCIÓ I ELABORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIRE DE SABADELL 2017-2022.


L'Ajuntament de Sabadell ha elaborat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el seu Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire, i posa a disposició de la ciutadania i els/les interessats/des el document del PAMQA, de forma prèvia a la seva presentació oficial.

Sessió presentació 11 de maig. 6 de la tarda. Auditori Biblioteca Vapor Badia.

Presentació [+]

Cal inscriure's al correu sostenibilitat@ajsabadell.cat

Consulta el document esborrany del PAMQA Sabadell.
PAMQA SBD Part 1.[+]
PAMQA SBD Part 2.[+]
MAPES DE QUALITAT DE L'AIRE.

Consulta en temps real la qualitat de l’aire de la teva zona:
• Dades actualitzades
• Localització en el mapa
• Gràfics de les últimes 24 h
** Són dades provisionals, i es troben en procés de validació.
MAPES
EPISODIS AMBIENTALS.
D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat