Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Consell Escolar Municipal

Ets a: Educació, Formació i Lleure   >  Consell Escolar Municipal  >  Temes a debat  > Temes 2004 2005

Estudiar a Sabadell
Què i on estudiar?
Programa Ciutat i Escola
Consell Escolar Municipal
Què és el CEM?
Competències
Composició i funcionament
Temes a debat
Documents
Butlletí del CEM
Educació en el lleure
Temes a debat
Curs 2004 -2005
  • Revisió del mapa escolar de Sabadell
A la sessió del plenari del Consell escolar municipal del dia 23 de març es va presentar el document de treball per a la revisió del mapa escolar de Sabadell. Amb aquesta presentació es va iniciar el procés participatiu obert a les aportacions i a la col·laboració de la comunitat educativa i de tota la ciutadania en general.

Les aportacions del Consell al Mapa Escolar es poden consultar al Dictamen corresponent.
  • Participació en el Pacte Nacional per a l’Educació
Al plenari del Consell Escolar Municipal del mes de febrer es va considerar molt important participar en el debat del Pacte Nacional per a l’Educació i poder fer arribar la veu de Sabadell a les institucions corresponents. Per tal de vehicular la participació dels consells escolars de centre i dels diversos sectors de la comunitat educativa, es va acordar crear una comissió de coordinació encarragada de recollir aquestes aportacions, analitzar-es i organitzar una jornada de reflexió amb l’objectiu d’elaborar un document final de conclusions del Consell Escolar Municipal que es va fer arribar al Consell Escolar de Catalunya.
La jornada va tenir lloc el dia 16 d'abril. Si voleu consultar les conclusions de la jornada que s'ha fet arribar al Consell Escolar de Catalunya, cliqueu aquí
  • Activitats més enllà de l'horari lectiu als centres educatius
Comissió d'Educació i lleure
Al si del Ple del Consell Escolar Municipal es va plantejar la situació actual de les activitats extraescolars que els alumnes realitzen fora de l’horari lectiu i es va considerar la necessitat de proposar uns reptes de futur que apostin per avançar cap a la qualitat d’aquestes activitats.

En aquest sentit i un cop valorada la proposta que plantegen la FAPAC i la Fundació Catalana de l’Esplai en el decàleg del document “Eduquem més enllà de l’horari lectiu”, el plenari va decidir per unanimitat adherir-se al model educatiu que aquesta proposta planteja.

En el si del Consell es va crear una comissió de treball oberta a tota la comunitat educativa, que va analitzar diferents aspectes relacionats amb el lleure infantil i juvenil.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat