Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Agenda21+10
Pla d'acció Agenda 21+10 (2011-2020)


El pla d'acció de l'Agenda 21+10 s'estructura sota cinc grans línies estratègiques identificades a partir dels reptes de ciutat i del balanç del Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat de Sabadell (2002-2010):


L1. Educació per a la Sostenibilitat - Difondre i sensibilitzar a tots els agents educatius i locals per afavorir la participació i implicació a la ciutat.


L3. Qualitat Urbana - Garantir una millora de la salut de la ciutadania a partir d'una mobilitat més sostenible, qualitat acústica i serveis eficients.


L4. Consum Intel.ligent - Millorar l'eficiència municipal en matèria de consum d'aigua i recursos energètics.


L5. Ciutat Compacta - Aprofundir en la cohesió del paisatge urbà i les seves interaccions amb els espais naturals.


L2. Adaptació al Canvi Climàtic - Mitigar i adaptar els impactes del canvi climàtic a nivell local mitjançant un nou model de producció i consum.


A partir de la visió del municipi per l'any 2020, de les cinc línies estratègiques identificades anteriorment i del balanç del Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat de Sabadell (2002-2010), s'identifiquen un seguit d'àmbits temàtics: Educació; Activitats Econòmiques, Energia i Canvi Climàtic, Aigua, Mobilitat, Rodal, Territori, Residus i Participació. Aquests permeten desplegar els objectius de la ciutat per al periode 2011-2020 i les 57 iniciatives i projectes més significatius que configuren l'Agenda 21+10.


Dins de cada àmbit es defineixen les fites 2020 a assolir en aquest període basades en referents supramunicipals o bé en reptes de millora continuada que es fixa la pròpia ciutat. Per a l'execució de cada iniciativa s'identifica un o més responsables directes així com altres agents implicats i s'estableix un grau de prioritat [Baixa, Mitjana, Alta] i un termini d'execució [curt (2011-2012); mig (2013-2015); llarg (2016-2020)].


Descarregar pla d'acció Agenda21+10 (2011-2020)


© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat