Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Sabadell ciutat de valors

Sabadell ciutat de valors
Pacte pels valors
Memorial Àlex Seglers
Dia Internacional dels Drets Humans
Dia internacional contra l´homofòbia
Dia Internacional de l´Orgull LGBTI
Documents d´interès
Jornada de Portes Obertes als Centres de Culte
Pla transversal de diversitat de creences
Pla transversal de LGBTI
Pla Director de Drets Civils i Ciutadania
Butlletí RECI
Boletín RECI (Red Española de Ciudades Interculturales)
Mapa de la Diversitat de Creences i Conviccions a la Ciutat de Sabadell
Any Europeu de la Ciutadania
L'any 2013 ha estat designat per la Comissió Europea, com l'any Europeu de la Ciutadania. Amplia la informació.

Manual Para el diseño de políticas interculturales
Lucha contra la discriminación racial o étnica. Cuaderno didáctico 1. Aproximación a los conceptos clave.
Quadern didàctic, editat per ACCEM, que ofereix una guia conceptual amb alguns dels termes i definicions més rellevants en el camp de la lluita contra la discriminació racial i la intolerància, així com amb algunes de les categories bàsiques manejades durant el procés d'atenció a casos de discriminació per origen racial o ètnic.

El propòsit principal que persegueix aquesta eina és donar a conèixer, aclarir i precisar alguns d'aquests conceptes clau, contribuint, d'aquesta manera, al reconeixement dels actes de discriminació que es produeixen en la pràctica, i que persisteixen en la nostra vida quotidiana, perquè puguin ser abordats.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat