Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Centre d'atenció a la dona

Ets a:...Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes a Sabadell

Centre d´Atenció a la dona
Tallers
Antecedents del centre
Objectius
Professionals i serveis
 
Pla Municipal per a la Igualtat d´Oportunitats entre Dones i Homes a Sabadell
 
Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones
 
Dia Internacional de la dona
Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes a Sabadell
La sessió plenària de l'Ajuntament del passat dia 4 de novembre va aprovar per unanimitat el primer Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes de Sabadell, després d'un llarg procés d'elaboració.

El document que presentem a continuació recull la concreció de les polítiques d'igualtat entre homes i dones que l'Ajuntament de Sabadell aplicarà durant els propers quatre anys. Aquest document constitueix un punt de partida i un marc de referència a l'hora de decidir i definir el desenvolupament d'actuacions municipals integrades de gènere i per a la igualtat d'oportunitats.

Un Pla d'Igualtat és un conjunt d'estratègies transversals destinades a assolir la igualtat real entre dones i homes. Es tracta d'un document que conté línies estratègiques, objectius i accions encaminades a millorar la situació de la dona dins el municipi. El nostre compta amb sis àmbits d'actuació, onze línies estratègiques, trenta-sis objectius i cent trenta-una accions i un termini de tres anys per desenvolupar-lo.

El primer Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones de Sabadell inclou un seguit d'accions que volen impregnar d'aquesta visió femenina tots els àmbits d'actuació del nostre Ajuntament. Es tracta d'un esforç per treballar transversalment les polítiques de les dones i per a les dones per tal de donar resposta a les nostres necessitats i millorar, en general, el servei municipal a la ciutadania.

Creiem que aquest Pla ens ajuda a aprofundir en les polítiques per a la igualtat, a millorar els serveis que es desenvolupen des de l'Ajuntament, a aprofundir en el concepte de la democràcia i a reconèixer el dret a la plena ciutadania de les dones. Raons que ens han de fer sentir l'orgull de ser ciutadanes i ciutadans de Sabadell.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat