Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Què és l´Agenda 21?
Els referents
Agenda 21 de Sabadell
Agenda21+10 (2011-2020)
Agenda 21 escolar
Els referents de l'Agenda 21

MUNDIAL

EUROPEU

REGIONAL

Seguint el camí marcat per la Conferència de Rio, la ciutat danesa d'Aalborg va ser la seu de la I Conferència Europea sobre Ciutats Sostenibles (maig 1994), que va concloure amb la confecció d'un document, la Carta d'Aalborg, en què les ciutats, poblacions i unitats territorials d'Europa es van comprometre a participar en les iniciatives locals de l'Agenda 21 i a desenvolupar programes a llarg termini vers un desenvolupament sostenible, alhora que iniciaven la Campanya de ciutats europees sostenibles.

Sabadell va signar la Carta d'Aalborg (Carta de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat) l'any 1995. Des de 1994, 650 ciutats i pobles europeus s'han adherit a la Carta d'Aalborg, 164 dels quals són catalans. Així mateix, Sabadell va participar en la 3a Conferència Europea sobre ciutats sostenibles, celebrada a la ciutat de Hannover l'any 2000, on es va signar la Crida de Hannover.

D'altra banda, tant el VI Programa de la Unió Europea sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible com el Llibre Verd del Medi Ambient Urbà que l'havia precedit, constitueixen importants fites europees en la política mediambiental i referències valuoses per a les polítiques locals.

A l'agost del 2002 es va celebrar a Johannesburg una nova Cimera mundial que va ratificar les Agendes 21 a diverses escales i recomana passar de la planificació a l'acció.

El marc internacional es complementa amb l'existència també d'un marc regional, la Declaració de Manresa, que va representar l'aprovació de l'acte de constitució de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat impulsada per la Diputació de Barcelona. La Declaració, que s'emmarca dins de l'àmbit definit per l'Agenda 21, les cartes d'Aalborg, de Lisboa i de Hannover, planteja crear un entorn més favorable que permeti accelerar la progressió cap a escenaris municipals de més sostenibilitat, potenciant l'aplicació d'Agendes 21 locals al nostre país. Aquesta Declaració ha estat signada per 170 municipis catalans, entre els quals es troba Sabadell. També és interessant tenir en compte que un centenar d'aquests municipis han iniciat un procés d'Agenda 21 local, a partir de l'elaboració de les auditories ambientals municipals.

Economia i Finances
Pressupostos municipals
Control econòmic intervenció
Pagaments i Tresoreria

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat