Justificació de les modificacions puntuals de pla general d’ordenació produïdes per aquest Text Refós de PGMO

1.  Articles o apartats d’articles de les Normes Urbanístiques del Pla General en què el seu caràcter intrínsec de modificació puntual de Pla General d’Ordenació fa necessàri descriure el seu objecte de manera individualitzada. Aquests articles són els següents:
                 
      Article 81; apartat (2.b) Parcel·la
     Article 84; apartat (2.e) Alçada de l’edificació
     Article 85; apartat (1.a) Construccions per damunt de l’alçada reguladora
     Article 85; apartat (1.b) Construccions per damunt de l’alçada reguladora
     Article 91; Coberts pati
     Article 108; apartat (2.b) Ocupació de Parcel·la
          
2.  Unitat d’Actuació número 38, anomenada Sant Isidor en què el seu caràcter intrínsec de modificació puntual de Pla General d’Ordenació fa necessari descriure el seu objecte de manera individualitzada.
               
      UA-38, Sant Isidor