Annex I: Ārees a desenvolupar pel planejament especial

1. Ārees a desenvolupar pel planejament especial en sōl urbā
                     
Ārees de Transformaciķ d'ús:
ˇ Prioritāries (A.TP)
ˇ No Prioritāries (A.TN)
Ārees de Remodelaciķ (A.RE)
Ārees de millora urbana (A.MU)
  1. Determinacions Generals
  2. Relaciķ d'ārees
  3. Plānol d'emplaįament de les ārees
2. Ārees a desenvolupar pel planejament especial d'ordenaciķ de sistemes