Image

   
   
PRESSUPOST 2010  
 
 
 

Data d'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2010:

12 de gener de 2010

 
   

Index

   
                                       
 

0.- Notes nova estructura pressupostària

 
 

1.- Bases d’execució del pressupost

 
 

2.- Annexes a les bases

 
   

2.1.- Partides ampliables

   
   

2.2.- Subvencions nominatives

   
                                       

PRESSUPOST D’INGRESSOS

 

3.- Classificació econòmica d’ingressos

 
 

4.- Pressupost d’ingressos per articles i capítols

Consulta interactiva

 
 

5.- Pressupost d'ingressos per classificació econòmica

Consulta interactiva

 
                                       

PRESSUPOST DE DESPESES

 

6 - Classificació dels programes

Consulta interactiva

 
 

7.- Objectius dels programes

 
 

8.- Classificació orgànica

 
 

9.- Partides de despeses ordenades per orgànic.

Consulta interactiva

 
 

10.- classificació programes

 
 

11.- Partides de despesa ordenades per programes

Consulta interactiva

 
 

12.- Classificació econòmica

 
 

13.- Partides de despeses ordenades per economic

Consulta interactiva

 
                                       

PRESSUPOST CONSOLIDAT

 

14.- Pressupost consolidat

 

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS i EMPRESES MERCANTILS

 
15.- Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)
 
 
16.- OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
 
 
17.- Servei de Recaptació Municipal de Sabadell (SERESA)
 
 
18.- Centre de Fires i Congressos Sabadell S.L.
 
 
19.- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L.
 
 
20.- Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA)
 
 
21.- Promoció Econòmica S.L.
 
 
22.- Sabadell Equipaments i Serveis, S.L.
 
 
23.- Sabadell Innova-Gestió de grans projectes i Planificació Estratègica, S.L.
 
                                       

ANNEXES DEL PRESSUPOST

 

24.- Pressupost d'ingressos per capítols 2010 - 2010

 
 

25.- Pressupost de despeses per capítols 2010 - 2010

 
 

26.- Pressupost per departaments i tipus de despesa

 
 

27.- Programa d'nversions

 
 

28.- Gràfics

 
                                       

Índex