PRESSUPOST 2001
ÍNDEX

PRESSUPOST
bullet.gif (97 bytes)Bases d'execució del pressupost

bullet.gif (97 bytes)Partides ampliables

bullet.gif (97 bytes)Principals dades pressupostàries:
bullet.gif (97 bytes)Pressupost consolidat  [en Pessetes]  [en Euros]
bullet.gif (97 bytes)Pressupost d'ingressos per capítols  [en Pessetes]  [en Euros]
bullet.gif (97 bytes)Pressupost de despeses per capítols  [en Pessetes]  [en Euros]
bullet.gif (97 bytes)Pressupost per departament i tipus de despesa [en Pessetes]   [en Euros]
bullet.gif (97 bytes)Pressupost per programes i tipus despesa [en Pessetes]   [en Euros]
bullet.gif (97 bytes)Pressupost per activitats i tipus despesa [en Pessetes]   [en Euros]
bullet.gif (97 bytes)Programa d'inversions [en Pessetes]   [en Euros]

bullet.gif (97 bytes) Pressupost d'Ingressos

bullet.gif (97 bytes) Pressupost de despeses