LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2006
ÍNDEX

  Resum gràfic (power point)

 Compte general de l'Ajuntament de Sabadell

Liquidació d'Ingressos 

Liquidació de despeses