Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Consell Municipal de l'Esport

Ets a:...Consell Municipal Esport

L´Esport a Sabadell
Programes municipals
Lligues de lleure
Instal·lacions esportives
Entitats esportives
Festa de l'Esport
Consell Municipal
Membres del Consell
Estatuts
Activitats del Consell
Propera sessió
Llibre Blanc de l´Esport
Enllaços d´interès
Agenda Sabadell Esports
El Consell Municipal de l'Esport
A finals de l'any 2000 es va constituir el Consell Municipal de l'Esport. Tal com estableixen els seus estatuts, l'objecte genèric d'aquest Consell Sectorial és estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió dels afers relatius a l'àmbit de l'esport, oferint un espai més d'influència ciutadana i de interrelació d'informació.


El consell actua com a òrgan d'informació i consulta en matèria d'ordenació i foment de l'esport, per tal de crear espais d'expressió i reflexió amplis i multisectorials, que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.


És també un espai per proposar iniciatives a l'Ajuntament en matèria d'esports i de millora de la coordinació entre els serveis municipals i les associacions i institucions esportives implicades en el foment i la millora de l'activitat esportiva.


El Consell ha treballat en l'anàlisi i reflexió sobre la realitat esportiva de la ciutat i les possibles propostes de futur que podrien endegar-se. El resultat d'aquesta feina ha estat l'edició del Llibre Blanc de l'Esport.


La feina dels membres del Consell, no s'acaba aquí i l'activitat continua en una segona etapa formada per l'organització de sessions monogràfiques on s'exposen i es debaten temes d'importància per l'esport de la ciutat
Programa Ciutat i Escola

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat