Annex 3: Polígons i Unitats d'Actuació en sòl urbà

1. Relació de Polígons i Unitats d'Actuació en sòl urbà

Plànol d'emplaçament de Polígons i d'Unitats d'Actuació (pdf - 396 Kb)
                                     

Unitats d'Actuació
                

Núm.

Denominació / (Àmbit)

Relació amb el Pla General
(desembre-93)

2

DESPATX LLUCH ( c. de la Indústria - c. de les Tres Creus ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

8

ÀNGEL GUIMERÀ ( c. de Migdia - c. de Sant Pau ) (pdf - 8 Kb) Vigent

9

( c. de Cervantes - c. de Sant Pau - c. de Zurbano ) (pdf - 8 Kb) Vigent

10

VAPOR BUXEDA VELL 1 (pdf - 8 Kb) Actualitzada

11

VAPOR BUXEDA VELL 2 (pdf - 8 Kb) Actualitzada

12

( c. d’Alemanya - c. del Sol ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

13

( c. de Blasco de Garay - c. de Bosch i Cardellach ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

14

TRES CREUS-1 ( c. de les Tres Creus - c. de Turull ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

16

TRES CREUS-3 ( c. de Turull - c. de Lacy ) (pdf - 8 Kb) Vigent

17

TRES CREUS-4 ( c. de Blasco de Garay - interior d’illa ) (pdf - 8 Kb) Vigent

18

TRES CREUS-5 ( c. de les Tres Creus - c. de B. de Garay) (pdf - 8 Kb) Vigent

19

TRES CREUS-6 ( c. de Blasco de Garay - c. de Lacy ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

20

TRES CREUS-7 ( c. de les Tres Creus - Gran Via ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

21

TRES CREUS-8 ( c. de Casanovas - Gran Via ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

25

MOLINS ( ctra. de Barcelona - c. dels Calders ) (pdf - 8 Kb) Vigent

26

RUBIÓ I ORS I ( pg. de Tirso de Molina - ctra. de Mollet ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

28

PTGE. DE PERE SANFELIU (pdf - 8 Kb) Vigent

30

GRANJA DEL PAS ( c. de Ramon Albó - c. de Goya ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

32

CAN FEU ( av. d’Arrahona - c. d’Uruguay ) (pdf - 8 Kb) Vigent

33

( ctra. de Terrassa - c. d’Amèrica ) (pdf - 8 Kb) Vigent

34

( c. de Manuel de Falla - ctra. de Terrassa ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

36

LA VINYA EST ( ctra. de Terrassa - c. de La Palma ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

37

LA VINYA OEST ( ctra. de Terrassa ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

38

SANT ISIDOR ( c. de Cebrià Cabané - c. de Sant Isidor ) (pdf - 8 Kb) Modificada

41

ILLA CAROL ( av. de R. Casanova - c. de V. Almirall ) (pdf - 8 Kb) Vigent

45

PI I MARGALL - PAPA PIUS XI (pdf - 8 Kb) Vigent

48

CAN PUIGGENER ( c. dels CeltÍbers - c. del Maestrat ) (pdf - 8 Kb) Vigent

50

( c. d’Arousa - rda. de Collsalarca - c. de la Selva ) (pdf - 8 Kb) Vigent

51

( c. de les Salenques - pl. del Farell - av. de Matadepera ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

54

BEGOÑA (POBLE NOU) ( c. de Begoña ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

60

TORRE ROMEU ( rda. de l’Ebre )  (pdf - 8 Kb) Vigent

61

RIPOLL 16 ( SECTOR HIDEXA ) (pdf - 8 Kb) Vigent

62

RIPOLL 1 ( MOLÍ D’EN GALÍ / MORNAU ) (pdf - 8 Kb) Vigent

63

RIPOLL 2 ( MOLÍ DE L’ORIAC ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

65

RIPOLL 4 ( MOLÍ DE LA POTASSA ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

67

RIPOLL 6 ( MOLÍ DE L’AMAT ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

68

RIPOLL 7 ( TINTS ALAVEDRA ) (pdf - 8 Kb) Vigent

70

RIPOLL 9 ( MOLÍ XIC ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

71

RIPOLL 10 ( NOIS BUXONS ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

72

RIPOLL 11 ( MOLÍ D’EN FONTANET ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

73

RIPOLL 15 ( CA LA PAULA ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

74

RIPOLL 17 (pdf - 8 Kb) Vigent

75

RIPOLL 12 ( GRAU S.A.) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

76

RIPOLL 13 ( TIMSA ) (pdf - 8 Kb) Vigent

77

RIPOLL 14 ( FÀBRICA BRUJAS ) (pdf - 8 Kb) Vigent

78

( ctra. de Barcelona - c.de Cervantes - c. de F.Casablancas(pdf - 8 Kb) Vigent

79

ARIMON 1 ( c. de Brujas - c. de la Creueta - c. d’Arimon ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

80

ARIMON 2 ( c. de Brujas - c. d’Arimon ) (pdf - 8 Kb) Vigent

81

ARIMON 3 ( c. d’Arimon - c. de les Paus - Gran Via ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

82

SANT SALVADOR ( pl. de Sant Salvador - c. del Ripoll ) (pdf - 8 Kb) Vigent

83

BONAVISTA ( c. de Bonavista - c. del Ripoll ) (pdf - 8 Kb) Vigent

84

RUBIÓ I ORS II ( c. de Rubió i Ors - c. de Daoiz ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

87

( c. de Manuel de Falla - c. de Goethe - c. d’Antoni Vico ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

88

( via Aurèlia - c. de l’Apulia ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

89

CONVENT - VILARRÚBIAS (pdf - 8 Kb) Vigent

90

( c. de Covadonga - c. de Felip Benessat ) (pdf - 8 Kb) Actualitzada

94

VIA MASSAGUÈ ( via de Massaguè - raval de Dins ) (pdf - 8 Kb) Vigent

97

( c. de la Salut - c. de Bofí - c. de Vilarrúbias - c. de Brujas ) (pdf - 8 Kb) Nova

99

CASTELLARNAU 1 (pdf - 8 Kb) Nova

100

CASTELLARNAU 2 (pdf - 8 Kb) Nova

101

CASTELLARNAU 3 ( c. de Luthuli ) (pdf - 8 Kb) Nova

102

CASTELLARNAU 4 ( av. de la Pau ) (pdf - 8 Kb) Nova

104

CASTELLARNAU 6 ( av. de la Pau - c. de Gandhi ) (pdf - 8 Kb) Nova

110

FÀBRICA BACIANA ( c. de Duran i Sors - c. de Llonch ) (pdf - 8 Kb) Nova

111

FÀBRICA VILADOMAT II ( c. de Gambús )  (pdf - 8 Kb) Nova

113

( c. de les Tres Creus - c. de Sant Llorenç ) (pdf - 8 Kb) Nova

115

VAPOR TURULL ( c. de la Creueta - c. de Sant Joan ) (pdf - 8 Kb) Nova

117

ESPRONCEDA ( pg. del Comerç - c. d’Aribau ) (pdf - 8 Kb) Nova

120

CALDERS - FRA LUIS DE LEÓN (pdf - 8 Kb) Nova

121

CREUETA ( c. de la Creueta - c. d’Arimon - c. de l’Illa )  (pdf - 8 Kb) Nova

124

( ctra. de Barcelona - c. de Martí l’Humà ) (pdf - 8 Kb) Nova

125

IMPERIAL (Rambla - c. de Fèlix Amat - c. de SantOleguer)  (pdf - 8 Kb) Nova

127

( c. de Manuel de Falla - c. de la Serralada ) (pdf - 8 Kb) Nova

                    
Polígons d'Actuació
               

1

TORRE ROMEU ( c. de Sau ) (pdf - 8 Kb) Vigent

112

CASTELLARNAU , ÀMBIT II (pdf - 8 Kb) Nou