Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Parc Agrari Sabadell

Parc Agrari Sabadell
Què és?
Situació i accessos
Funcionament
Contacte
Activitats
Cultius i productes
On es poden comprar?
Espais de lleure
Col·laboradors
Documentació
Estació Meteorològica
QUÈ ÉS?

El Parc Agrari és un projecte de desenvolupament territorial, que té com objectiu la conservació de l'espai Agroforestal garantint la continuïtat en el terme municipal de l'activitat agrícola i ramadera (sector primari) i fent-la rendible econòmicament.

A més, ofereix una proposta d´oci amb activitats com excursions, jornades verdes, itineraris i educació ambiental.

També s'hi desenvolupa una activitat de recerca agrària que permet fer viable econòmicament cultius vegetals autòctons, com ara la Mongeta del Ganxet, el blat que s'utilitza per a l'elaboració del Pa de Sant Julià, diferents varietats de tomàquets, cigrons i la vinya, entre d'altres.


Les zones forestals i de vegetació

El 40% de la superfície del Parc Agrari, està ocupada per pinedes de pi blanc.
La resta es divideix entre zones arbrades (pollancredes, alzinars, rouredes, alberedes); àrees de vegetació de ribera, al costat dels torrents; àrees de vegetació agrícola i, finalment, un sector d'erms.

La mitjana anual de precipitació a la zona està situada entre els 600 i els 700 mil·límetres, (litres per metre quadrat i any) el que garanteix la pervivència de les diferents zones boscoses i de vegetació.
Els torrents que creuen el parc, malgrat que tenen un curs sec gairebé sempre, disposen d'una bona humitat edàfica, que permet el creixement d'herbes i arbusts lligats a l'aigua com ara el roure martinenc, la moixera de pastor, el sanguinyol o l'evònim.

Terres de secà i regadiu

El parc és una àrea de cultius de secà, però una part de la seva superfície és de regadiu. Les explotacions agràries fan servir pous propis i gràcies a una inversió municipal es va implantar una xarxa que permet regar fins a 11 hectàrees de terreny.

La xarxa disposa d'una bassa central d'emmagatzematge amb capacitat per a 10 mil metres cúbics d'aigua i canonades secundàries.

Altres Valors

Els espais naturals periurbans situats prop de les ciutats, com el Parc Agrari, ajuden a mitigar les causes i els efectes negatius del canvi climàtic: a partir de l'absorció de l'energia solar mitjançant els processos de fotosíntesi i l'evaporació de l'aigua, retenen la humitat, i aporten sensació de frescor i d'ombra.

Com a resultat de la urbanització excessiva, a les ciutats es registren temperatures més elevades que a les zones no urbanitzades: és el fenomen que es coneix com a "illa de calor".
Aquest increment de la temperatura està causat per diversos factors, entre els que destaquen els materials utilitzats en la construcció d'edificis i l'emissió de calor a través de l'ús d'aparells de calefacció i de refrigeració.

Els espais naturals periurbans juguen un paper important en la disminució de la temperatura, i contribueixen al refredament de les ciutats i a la purificació de l'aire.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat