Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

Agència Tributària de Sabadell
Quin és l'import mínim d'adquisició en venda per gestió directa?
Si s'anuncia després de la primera licitació, el preu mínim serà preceptivament el tipus de subhasta en la primera licitació.

Si s'anuncia després de la segona licitació, no hi haurà preu mínim. No obstant això, si la Mesa de subhasta estima que la diferència entre el valor assignat als immobles per taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada és desproporcionada, per tal de no afavorir l'enriquiment del comprador en detriment del propietari dels béns pot declarar inadmissible l'oferta i no accedir a la formalització de la venda.

L'Agència Tributària de Sabadell es reserva el dret de no adjudicar el bé, si les ofertes no superen els valors mínims, que han de cobrir el 30% del tipus de subhasta en primera licitació en el cas de béns mobles i el 50% en el cas de béns immobles.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat