Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

Servei Municipal de Recaptació
Relació de béns a subhastar en venda directa

Data celebració: 7 de juliol de 2010 a les 11:30 hores

Lloc: Casal Pere IV, Rambla de Sabadell, 69 (08202) Sabadell, Sala de l'auditori 2n pis

Els vehicles es podran veure el proper dijous dia 1 de juliol de les 9 hores fins les 13 hores en el dipňsit municipal del carrer Buxeda 184.

L'edicte de venda per gestió i adjudicació directa ha estat publicat en el BOP núm. 144 Annex I de data 17 de juny de 2010, pŕgines 128 a 129.
Béns mobles
 LOT  TIPOLOGIA  TIPUS DE SUBHASTA  IMPORT DIPŇSIT  DATA SUBHASTA  RESOLUCIÓ
1 Vehicle 4.984,47 € 1.246,12 € 07/07/2010 DESERT
2 Vehicle 805,00 € 201,25 € 07/07/2010
DESERT
3 Vehicle 350,00 € 87,50 € 07/07/2010
DESERT
4 Vehicle 1.981,94 € 495,49 € 07/07/2010
ADJUDICAT
5 Vehicle 1.960,00 € 490,00 € 07/07/2010
ADJUDICAT
6 Vehicle 400,00 € 100,00 € 07/07/2010
DESERT
7 Vehicle 9.869,81 € 2.467,45 € 07/07/2010
ADJUDICAT
8 Vehicle 2.936,52 € 734,13 € 07/07/2010
DESERT
9 Vehicle 1.900,00 € 475,00 € 07/07/2010
DESERT
10 Vehicle 620,00 € 155,00 € 07/07/2010
ADJUDICAT
11 Vehicle 4.634,78 € 1.158,70 € 07/07/2010
DESERT

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat