Portada

 • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

AgŔncia TributÓria de Sabadell
Qui pot participar en una subhasta?
Requisits:
 • Tenir capacitat d'obrar
 • No tenir cap impediment legal
 • Identificar-se amb el DNI o passaport. Qui desitgi licitar per compte de tercers haurÓ de comunicar-ho en el moment de constituir el dip˛sit i haurÓ d'acreditar la representaciˇ. En cas que no s'acrediti la representaciˇ correctament, s'entendrÓ que es realitza en nom propi.
 • S'haurÓ de constituir el dip˛sit de garantia establert per als bÚns pels quals es desitgi licitar, que amb carÓcter general serÓ com a mÝnim el 20% del tipus de licitaciˇ.
  Aquest dip˛sit es podrÓ realitzar des de l'anunci de la subhasta en el Taules d'Edictes Municipal i fins les 14 hores del dia anterior a la data de la subhasta.
 • El dip˛sit s'haurÓ de realitzar mitjanšant ingrÚs o transferŔncia al compte restringit de l'Ajuntament de Sabadell.
 • Els dip˛sits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar.
AdvertŔncia:
 • La diferŔncia entre el dip˛sit i el preu d'adjudicaciˇ s'ha de lliurar dins dels quinze dies hÓbils segŘents (termini de la rematada), pel mateix mitjÓ que per la constituciˇ del dip˛sit.
  En el cas de bÚns immobles, pot establir-se expressament la possibilitat d'autoritzaciˇ als adjudicataris que ho solĚlicitin, en l'acte d'adjudicaciˇ, per escrit i de forma expressa, l'atorgament d'escriptura p˙blica de venda de l'immoble.
  En aquest cas, l'adjudicatari ha de comunicar expressament, a la Mesa de Subhasta, que desitja acollir-se a aquesta forma de pagament en el mateix moment en que demani l'atorgament de l'escriptura de venda.
  Si el pagament de la rematada no s'efectua, l'adjudicatari perdrÓ l'import del dip˛sit i restarÓ obligat a compensar a l'Administraciˇ pels perjudicis ocasionats.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat