Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Subhastes

Agčncia Tributāria de Sabadell
Condicions de les subhastes
Les condicions de cada lot o bé (descripciķ dels lots, valoraciķ dels béns, cārregues que han de quedar subsistents, tipus en primera licitaciķ i trams de licitaciķ) figuren als edictes de subhasta que s'anuncien als taulers de la Tresoreria Municipal, de l'oficina de l'Agčncia Tributāria de Sabadell, en el Tauler d'Edictes Municipal, així com en la relaciķ de béns embargats a subhastar d'aquesta pāgina web.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat