Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Rius i torrents

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  Rius i torrents  > Riu Ripoll

Situació al plànol
Riu Ripoll
Riu Sec
Afluents del Ripoll
Afluents del Besòs
La Conca del Ripoll
Riu Ripoll (Assud Molí Torrella)

El riu Ripoll neix i recorre tota la comarca del Vallès Occidental i creua de nord a sud el terme municipal de Sabadell al llarg de 7 km. Com a riu mediterrani, el Ripoll es caracteritza per un cabal normalment escàs i per un règim irregular de crescudes, molt poc freqüents però molt importants. La seva ubicació prop de la ciutat li confereix la singularitat de ser el punt de contacte entre l'espai urbà i el medi natural. El riu travessa terrenys al·luvials, fet que provoca una accidentada erosió al llarg del seu recorregut, i ofereix un paisatge molt recognoscible de talussos, cornises i terrasses.

La relació del riu amb la ciutat ha estat sempre molt intensa, encara que ha anat variant amb el temps fins a arribar a una situació actual de forta contaminació. El riu ha estat aprofitat durant segles per l'agricultura i posteriorment per la indústria. Per la seva proximitat a la ciutat, ha estat també un lloc predilecte d'oci dels sabadellencs.

A mitjan segle X, els monjos de Sant Llorenç van construir la sèquia Monar, que encara contribueix al reg de diversos horts. De poc temps més tard daten els primers documents en què es mencionen els molins de farina, pagadors de censals als monjos. Els molins es van anar reconvertint fins a la fabricació de paper, indústria que en el segle XVIII seria la predominant. Durant el segle XIX la ciutat es va especialitzar en la producció tèxtil i va situar al costat del riu les indústries de tints i acabats. Posteriorment, les fàbriques situades al costat del riu incorporaren unes altres activitats, fonamentalment lligades als processos tèxtils.

Ripoll i Ciutat

La utilització de substàncies més contaminants en els processos industrials durant el segle XX i la major explotació de l'aqüífer del riu van trencar l'equilibri que durant segles s'havia mantingut entre la producció agrícola, la indústria, l'oci i els recursos naturals. Les aigües es van contaminar greument, van aparèixer horts marginals en precàries condicions d'higiene, les indústries s'ampliaren sense una ordenació prèvia i sense unes mínimes infraestructures d'urbanització. El territori natural del riu no va poder absorbir l'impacte humà d'una ciutat, que en vint anys va triplicar la població.

  • Geografia

La conca del riu Ripoll neix a la serra de Granera, a 640 m sobre el nivell del mar, i desguassa les seves aigües al riu Besòs, a Montcada i Reixac, a 35,5 m. Al llarg del seu recorregut creua diferents poblacions de la comarca del Vallès Occidental. En el recorregut per la depressió, el riu té un llit ordinari de 50 a 10 m i un cabal funcional actual amb un ample de 3 a 10 m.

La longitud del curs principal és de 39,5 km i la totalitat dels afluents tenen un recorregut de 181,5 km. El perfil fluvial té un pendent considerable: el valor mitjà és de 1,53% i en el tram de Sabadell el valor del pendent varia de 0,54 a 0,11%.

  • Hidrologia

Els paràmetres hidrològics més importants que defineixen tota la conca del Ripoll són:

Cabal específic mitjà: 4 l/s per km²
Cabal màxim instantani: 360 m³/s
Cabal mitjà màxim mensual: 3 m³/s (novembre 1983)
Cabal mitjà mínim mensual: 0,06 m³/s (agost 1978)

Els paràmetres d'hidrologia superficial més significatius de la zona de Sabadell són:

Cabal mensual mitjà màxim: 87.270 m³/dia (gener 1979)
Cabal mensual mitjà mínim: 2.250 m³/dia (agost 1978)
Cabal anual mitjà a la dècada: 36.350 m³/dia
Cabal anual mitjà màxim: 50.760 m³/dia (1982)
Cabal anual mitjà mínim: 18.600 m³/dia (1978)
Vessament superficial: 0,42 m³/s 13,24 hm³/cm

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat