Servei de Mediació Comunitària
QUINS CONFLICTES
Problemàtiques a l'àmbit veïnal:
 • Sorolls
 • Obres: accessibilitat (rampes; ascensors...)
 • Rehabilitació i manteniment de els finques
 • Parets mitgeres
 • Humitats
 • Higiene - salubritat: escales; patis; celoberts...
 • Animals de companyia
 • Malentesos - baralles entre les parts
 • Aires condicionats
 • Aparcaments; guals
 • Altres
Problemàtiques a l'àmbit familiar:
Quins conflictes
 • Conflictes de convivència entre pares, fills, avis, altres familiars
 • Desacords per la cura de persones dependents
 • Conflictes associats al compliment dels plans de parentalitat
 • Conflictes com a conseqüència de processos de separació i divorci (tramitació al Centre de Mediació de Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
 • Altres
Problemàtiques a l'àmbit escolar:
 • Entre alumnes (dintre o fora del mateix centre)
 • Entre famílies d'alumnes
 • Entre alumnes que són de diferents centres educatius
 • Entre membres de l'AMPA
 • Entre famílies i l'AMPA
 • I, qualsevol altre conflicte a petició del centre educatiu
Problemàtiques a les escales de veïns i veïnes:
 • Manca d'organització i bon funcionament de la comunitat
 • Desacords respecte l'organització i funcionament de la comunitat
 • Desacords per la gestió administrativa i econòmica de la finca
 • Desacords relatius als usos dels espais comuns (patis, terrats, etc)
 • Rehabilitació i manteniment de les finques
 • Manteniment i neteja de l'escala
 • Conflictes entre veïns i veïnes
 • Altres
Qualsevol petició d'atenció d'un conflicte, està subjecte a valoració tècnica per part de l'equip de Sabadell Mediació.
Per preservar el principi d'imparcialitat, no abordem conflictes en què l'Ajuntament és part. En aquests casos us podeu dirigir al Síndic de Greuges.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat