Servei de Mediació Comunitària
QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?
La mediació és una metodologia de gestió pacífica dels conflictes, que treballa per resoldre'ls, des de models cooperatius i no adversarials.
A través de la mediació, les persones en conflicte miren de trobar la solució més satisfactòria a les seves diferències, amb l'ajut d'un/a professional imparcial.
En definitiva, la mediació és un instrument que l'Ajuntament de Sabadell posa a l'abast de la ciutadania, amb el propòsit de facilitar l'abordatge dels conflictes de convivència, de manera dialogada, responsable i cívica.
CARACTERÍSTIQUES
La mediació fa possible que participeu de manera activa, responsable i compromesa en la resolució dels propis conflictes.

Lluny de delegar el conflicte a una autoritat aliena, la mediació creu en la vostra capacitat de decidir i solucionar els problemes des de la reflexió, el respecte, el diàleg i la cooperació.
  • La mediació és voluntària
La mediació només és possible si hi ha la voluntat de comprendre el conflicte des de tots els punts de vista; d'escoltar l'altre i de treballar en la recerca de solucions òptimes per a tots.

La voluntarietat afecta tant les parts en conflicte com la persona mediadora i està latent al llarg de tot el procés.
Això significa que us podeu acollir a una mediació i, lliurement, en qualsevol moment, desistir de continuar.
Igualment, la persona mediadora pot finalitzar el procés de mediació si les circumstàncies del cas així ho aconsellen.
  • La mediació és imparcial
La imparcialitat de la mediació es refereix tant al desenvolupament del procés de mediació com a la persona mediadora, que ha de facilitar la vostra participació i garantir la igualtat i l'equilibri entre les parts, sense decantar-se per cap.
  • La mediació és confidencial
La llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat, estableix que totes les persones que intervenen en un procediment de mediació estan subjectes a la confidencialitat.

Això vol dir que tant la persona mediadora com les parts tenen l'obligació de no revelar cap informació que es conegui en una sessió de mediació. Igualment el mediador/a no pot actuar com a testimoni en un procés judicial.

Només en el cas que la persona mediadora obtingui informacions que revelin l'existència de fets delictius o d'una amenaça per la vida o la integritat física o psíquica d'una persona, n'haurà d'informar les autoritats judicials.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat