Servei de Mediació Comunitària
MEDIACIÓ FAMILIAR
La mediació preserva els vincles i facilita el restabliment de la comunicació i la confiança. Per això, és una bona eina per gestionar els problemes que s'originen en el marc de les relacions familiars.
Problemàtiques més habituals:
  • Per la cura d'avis o persones dependents
  • Intergeneracionals: entre pares, fills, avis...
  • Herències
  • Negocis familiars
  • Processos de separació i divorci: en el Servei de Mediació us informarem sobre el procediment de mediació per aquest supòsit i, si hi esteu interessats, us tramitarem la derivació al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat.
Des de Sabadell Mediació us oferim tres tipus d'accions mediadores per cercar solucions als conflictes familiars.
  • Sessions d'orientació i anàlisi,
Són sessions individuals de treball que tenen per objecte ajudar-vos a analitzar la vostra situació de conflicte i valorar opcions viables de solució.

En aquestes entrevistes, us ajudarem a clarificar els vostres interessos; a gestionar les emocions que genera el conflicte; a obtenir informació objectiva i normativa sobre el conflicte i avaluar les diferents opcions de solució.
  • Taules de diàleg,
Són sessions de treball que tenen per objecte el restabliment de la comunicació entre les persones afectades per la situació, per tal que, conjuntament, es puguin trobar solucions de consens, satisfactòries per totes les parts.
  • Derivacions al Centre de Mediació de Dret Privat (Servei d'Informació Mediadora - SIM)
Si us trobeu dins un procés de separació i divorci i/o problemàtiques vinculades al conveni regulador, us informarem sobre com us podeu acollir a una Mediació i trametrem la vostre sol·licitud al Centre de Mediació de Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, del qual a través d'un conveni, el Servei de Mediació Comunitària és centre col·laborador.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat