Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Natura i Medi Ambient

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  > Qualitat de l'aire

Agenda 21
Educació ambiental
El Ripoll
El Rodal
El Parc Agrari
El web de l´aigua
Les fonts de Sabadell
Rius i torrents
Punt d´informació ambiental
Fem dissabte
Projectes d´obres
Qualitat de l´Aire
Gestió del Soroll
Canvi climàtic
Qualitat de l'aire - contaminació atmosfèrica

La gestió de la qualitat de l'aire és un aspecte d'abast supramunicipal transversal afectat directament per activitats tan diverses com la construcció, trànsit rodat, neteja viària entre d'altres, a banda de les condicions geogràfiques i meteorològiques específiques de la zona d'avaluació.

Sabadell conforma amb un total de 61 municipis la Zona de Qualitat de l'Aire 2 (Vallès i Baix Llobregat), amb una superfície de 1177 km2 i una població superior al milió d'habitants.

Actualment, Sabadell es troba inclosa en la zona d'especial protecció especial de l'ambient atmosfèric per PM10 i NOx amb 39 municipis més de la Regió Metropolitana de Barcelona, segons Decret 226/2006 de 23 de maig, i està sotmesa al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire segons Decret 152/2007, prorrogat pel Decret 203/2009.

El seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya s'estructura a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica(XVPCA) gestionada per la Generalitat de Catalunya. Sabadell disposa d'una estació en el seu terme municipal que capta les dades de forma continua i són transmeses a la Generalitat per la seva avaluació i publicació. L'estació està ubicada a la Gran Via amb carretera de Prats (amb lectures automàtiques de NOx, O3, CO, SO2 i manual de PM10, Benzè). A més, a l'Institut Escola Industrial es fa lectura manual de PM10.

PLA LOCAL QUALITAT DE L'AIRE SABADELL (2017-2022).
L'Ajuntament de Sabadell ha elaborat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el seu Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire, aprovat pel ple municipal el 29 de juny de 2017. La col·laboració entre quatre institucions –l’Ajuntament, l’Agència d’Ecologia Urbana, Diputació de Barcelona i l’ISGlobal– ha permès elaborar una diagnosi per al PAMQA 2017-2022 amb un nivell de detall molt important, gràcies a la recol·lecció d’informació de més de 160 punts de la ciutat. Aquestes dades han estat facilitades per l’ISGlobal i han permès tenir una de les diagnosi d’aquest tipus de Pla més acurada de la regió metropolitana.

El Pla té un pressupost associat de 20 milions d’euros i un període d’implantació fins al 2022. Proposa un total de 36 accions amb mesures destinades a reduir les emissions dels vehicles i a augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu. També es preveu incrementar el nombre de desplaçaments a peu o amb bicicleta i reduir les emissions derivades de la distribució de mercaderies, entre altres. Més de la meitat de les mesures estan relacionades amb el sector de la mobilitat i s’inclouran en l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell.

Descarrega't el Pla Local aquí. Part 1. Part 2.

Entre les mesures més destacades hi ha la inversió de 7,3 milions d'euros en la transformació de places i carrers per incrementar zones de vianants, desplaçaments amb bicicleta, noves àrees d'estada i zones verdes. Així mateix, es reconeixerà dina la ciutat la primera Zona Urbana d'Atmosfera Protegida al centre, el 2019, i la implantació de camins escolars fins a 20 centres educatius. Es preveu l'adquisició de 27 autobusos híbrids fins al 2021, per valor de 7 milions d'euros.


INFORMACIÓ PER LA CIUTADANIA

La informació al respecte de la qualitat de l'aire del municipi de Sabadell - informes anuals, informes per tipus de contaminant o altres indicadors, es pot descarregar del web específic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En el cas d'informes generals a nivell català, cal focalitzar les dades corresponents a la zona de qualitat 2 (Vallès-Baix Llobregat) o en el cas de contaminants específics, consultar les dades específiques.

- Informe situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2012.

Informe situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2013.

Informe de situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2014.
Informe de situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2015.

Informe de situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2016.
Informe de situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2017.
Informe de situació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2018.

Accés directe a les dades en línia a nivell de Catalunya.

ESTUDIS PUNTUALS DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A SABADELL.

2010. Informe multiparàmetre. Ubicació: c/ Domènech i Muntaner amb c/ Joaquim Blume. Del 28/09/2009 al 10/12/2009. [+]
2011. Informe NO2 i PM10 a diferents punts de la ciutat. del 07 al 21/03/2011. [+]
2011. Informe PM10 multipunt. Del 12 al 18/04/2011. [+]
2017. Informe multiparàmetre. Ubicació: Av Don Bosco - Pavelló Sant Oleguer. Del 17/10/2017 al 9/01/2018. [+]
2017. Informe multiparàmetre. Ubicació: Ctra. De Molins de Rei, 101.Període: 19/07/17- 05/09/2017. [+]
2018. Informe NO2 a 60 punts de la ciutat. [+]
2018. Informe multiparàmetre. Ubicació: c.Riu Sec, 54 - Piscina Can Marcet. Període: 26/04 al 09/06/2018. [+]
PLA D'ACCIÓ PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIRE DE SABADELL 2017-2022.

Sessió presentació 11 de maig 2017.

Presentació [+]

Consulta el document del PAMQA Sabadell.
PAMQA SBD Part 1.[+]
PAMQA SBD Part 2.[+]
1R CONGRÉS QUALITAT DE L'AIRE.
Espai de debat, reflexió, sinergies i coneixement tècnic sobre qualitat de l'aire. 24/25 d'octubre 2019. Fira Sabadell

Web Congrés.
MAPIFICACIÓ NO2 A ESCOLES.
Sabadell participa del projecte europeu CleanAir@School per mapificar la qualitat de l'aire (NO2) a entorns d'escoles. +
MAPES DE QUALITAT DE L'AIRE.

Consulta en temps real la qualitat de l’aire de la teva zona:
• Dades actualitzades
• Localització en el mapa
• Gràfics de les últimes 24 h
** Són dades provisionals, i es troben en procés de validació.
MAPES
EPISODIS AMBIENTALS.
D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.
APAGUEM EL MOTOR.
Campanya divulgativa sobre l'impacte de les emissions dels motors de vehicles aturats.

Díptic

Més informació.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat