Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Natura i Medi Ambient

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  > Compra Verda

Compra Pública Verda

El poder de canvi que tenen les administracions públiques abasta múltiples àrees de treball, i entre elles, la capacitat d'incentivar nous mercats d'ocupació i econòmics mitjançant les compres públiques. Les autoritats públiques europees fan una despesa anual del 16% del PIB europeu en bens i serveis.

Aquesta adquisició de productes i serveis, ha de contemplar criteris tècnics, econòmics i també socials i ambientals segons dues directives europees de 2004 i el seu desplegament nacional a través de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

A nivell local, l'Ajuntament de Sabadell, a través dels departaments de Serveis Generals i Compres i de Sostenibilitat treballa per la implantació de bones pràctiques ambientals i econòmiques. En aquesta línia, s'han desenvolupat recomanacions encaminades a potenciar el consum responsable de material i l'estalvi de recursos.

Com a ens local, Sabadell s'ha adherit al projecte Green Public Procurement-Infonet, gestionat a nivell català per la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Algunes accions realitzades i en curs per l'Ajuntament en matèria de compra verda són:
- la compra de paper reciclat, per a ús de tots els departaments municipals.
- la utilització d'articles d'oficina “verds” (llapis, carpetes, ...)
- la instal·lació d'equips multifuncionals en espais compartits
- formació específica a treballadors municipals vinculats als processos de contractació de serveis i compra de productes
- el reciclatge dels cartutxos de tinta i tóners de les impressores i fotocopiadores
- la reutilització de mobles i altres aparells d'oficina


Treballant per la compra verda

Recursos i iniciatives d'interès

Fiscalitat ambiental a Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat