Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Ciutat i Escola

Educació, Formació i Lleure
Centres educatius i oferta formativa
Recursos, activitats i serveis
Orientació formativa i laboral
Formació al llarg de la vida
Participació i educació
Educació en el lleure
Documents d´interès
Consell d'Entitats Ciutat i Escola
Què és el Consell d'Entitats Ciutat i Escola?
El Consell d'Entitats Ciutat i Escola de Sabadell és l'òrgan de coordinació de les activitats educatives que s'han teixit amb la complicitat de diverses entitats, empreses i departaments de l'Ajuntament al llarg dels anys, configurant el Programa Ciutat i Escola.

La principal voluntat del Consell és la de coordinar les activitats educatives que s'oferiexen als centres i posar al seu abast els múltiples reecursos que la ciutat pot oferir per ampliar les oportunitats d'aprenentatge dels alumnes.

El Consell d'Entitats Ciutat i Escola es va constituir a l'abril del 2005, tot i que les beceroles del Programa es remunten abans dels primers ajuntaments democràtics. A la dècada dels anys 80 es van consolidar i diversificar les entitats, amb activitats tant emblemàtiques com ara la Mostra de Teatre i el Concurs Literari Joan Oliver. És a partir del curs 1998-1999 que el programa passa a anomenar-se Ciutat i Escola.

Les actuacions d'aquest Consell són coherents amb els principis de la
Carta de Ciutats Educadores, signada al 1990 i van encaminades a assolir les línies estratègiques que es van formular al 1998 amb el Projecte Educatiu de Sabadell, el qual ja proposava la creació d'aquest òrgan.

Des de la seva creació, el nombre d'entitats d'aquest Consell, ha anat augmentant progressivament amb la incorporació d'institucions, entitats i empreses de la ciutat, així com també el nombre d'activitats educatives que s'ofereix des del Programa.

El Consell disposa d'un
Reglament de funcionament que regula la seva activitat.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat