Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Quadre de fons i col·leccions
1. FONS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
Arxiu Municipal de Sabadell, s. XIV-XX
Mancomunitat Intermunicipal Sabadell-Terrassa

2. FONS DE L'ADMINISTRACIÓ PERIFÈRICA DE L'ESTAT
Comandància Militar de Sabadell, 1835-1883
3. FONS DE L'ADMINISTRACIÓ REIAL I SENYORIAL
Cort del Batlle de Sabadell, 1347-1795
Corts foranes reials
Corts foranes senyorials
4. FONS NOTARIALS, S. XIII-XX
Arxiu de la notaria del Districte de Sabadell
Notaries foranes

5. FONS JUDICIALS
Jutjats de Sabadell, 1871-1989
Comissió arbitral per a la solució dels conflictes derivats dels contractes de conreu, 1933-1935

6. FONS D'INSTITUCIONS
Escola pública Carmen Tronchoni
Escola pública Creu Alta
Escola pública Enric Casassas
Hospital i Casa de Beneficiència
Sometent armat de Sabadell, 1885-1934

7. FONS RELIGIOSOS
Comunitat de Preveres de Sant Feliu
Confraria i Germandat de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, 1610-1954
Parròquia de Sant Julià d'Altura
12. COL·LECCIONS
Cartells
Cartoteca
Col·lecció de pergamins, dels segles XII al XVIII (900 exemplars)
Col·lecció de goigs
Documentació ciutadana
15. FONS I COL·LECCIONS D'IMATGE I SO
Filmoteca
Fonoteca
Fototeca
Videoteca
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 34
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat