Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Presentació
Contingut

L'Arxiu Històric de Sabadell es dedica a la captació, conservació, tractament tècnic (inventariat, catalogació) i difusió del patrimoni documental (arxivístic, bibliogràfic i hemerogràfic) de la ciutat, ja sigui d'origen públic o privat.

El contingut de l'Arxiu és diversíssim: des de documents del fons Municipal (s.XIV-XX) fins a documents dels fons de l'Administració Reial i Senyorial -cort del Batlle de Sabadell (1347-1795) i corts foranes reials i senyorials-, passant pels fons notarials del Districte de Sabadell i notaries foranes (s. XIII-XX) o els fons judicials encapçalats per la documentació dels Jutjats de Sabadell (1871-1989). També tenim representats els fons institucionals (p.ex. Escoles públiques Carmen Tronchoni, Creu Alta i Enric Casassas, Hospital i Casa de Beneficiència, etc), els fons religiosos (p.ex. Comunitat de Preveres de Sant Feliu, Confraria i Germandat de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist) i els fons d'associacions i entitats (p.ex. Federació Tèxtil de Sabadell (1930-1934), Amics del Teatre (1930-1937), Acadèmia Miralles (1911-1981), Colònies de Vacances (1952-1991), Cooperativa La Sabadellenca (1835-1981), etc).
Llibre del Pallol. (AHS)
La "Historia Nova", llibre mestre elaborat per Antoni Bosch i Cardellach, 1796-1802. (Fons Duran del Pedregar)
Projecte de ca'l Sabater. (Fons Municipal)
Destaquen també per la seva vàlua a nivell de treballs d'investigació i recerca els fons professionals, comercials i d'empreses (p.ex. ABB Generación S.A. (1894-1990), Cuadras i Prim (1879-1981), Molins Hermanos Suc. (1935-1972), Llonch S.A. (1862-1976), etc) i els fons personals i patrimonials (p.ex. l'escriptor Joan Oliver -Pere Quart-, el músic i compositor Agustí Borguñó,, del sindicalista Álvaro García Trabanca, el combatent republicà Joan Bistuer Espias, etc.). Els fons i col·leccions de la secció d'Imatge i So apleguen documents fotogràfics, sonors, àudiovisuals i fílmics de caràcter local que retraten la vida local des de finals del s. XIX. Actualment, aquesta Secció disposa de més de 100.000 imatges digitalitzades, de les quals més de 40.000 estan documentades amb la col·laboració de persones grans de la ciutat.

Formen part també dels nostres fons la biblioteca local, la comarcal, l'antiquària (obres dels s. XV-XIX) i les biblioteques lligades a fons privats i institucionals (p.ex. Andreu Castells, Adolf Cabané, la Cooperativa Sabadellenca, etc). L'hemeroteca de l'AHS reuneix més de 2.000 capçaleres de publicacions periòdiques, entre publicacions d'àmbit local, comarcal, oficial i altres. Les col·leccions de cartells, pergamins, goigs, mapes i plànols (cartoteca) i de documentació ciutadana completen els fons dipositats a l'AHS.

Els fons de l'AHS creixen constantment quantitativament i qualitativa gràcies a les nombrosíssimes donacions i cessions en dipòsit que efectuen particulars, entitats i empreses.
Concessió de gràcia espiritual atorgada per les Escoles Pies a favor dels esposos Pau Duran i Ramona Salt i als seusdescendents fins a quarta generació, 1827. (Fons Duran del Pedregar)
Difusió i serveis

L'Arxiu Històric de Sabadell facilita l'accés a la documentació a la seva sala de consulta, oberta unes 1600 hores l'any i preparada per a la consulta de documents en tots els suports i formats i proporciona còpies en els més diversos formats de la documentació aquí custodiada (fotocòpies, fotogràfiques, digitals,...). . És Arxiu Administratiu Municipal, no només en allò que pertoca a la custòdia dels documents recents de l'Administració, sinó també en matèria d'assessorament en la gestió documental. Col·labora sistemàticament en exposicions d'arreu amb el préstec de documentació original i proporciona assessorament tant a investigadors com a ciutadans. Organitza visites comentades a les seves instal·lacions (tant a particulars, durant la Festa Major, com a grups escolars al llarg del curs lectiu). La revista Arraona (coeditada amb els Museus de Sabadell) i les col·leccions Eines de l'Arxiu i Quondam són les línies editorials de l'AHS.
Dependències de l'Arxiu Municipal quan aquest es trobava a la pl. Sant Roc, a l'edifici de l'Ajuntament. (Fons d'Imatge i So)
L'any 1980 l'Ajuntament adquirí i equipà la Casa Ponsà, que havia estat domicili d'una família benestant i hi traslladà els documents. Així mateix, constituí un Patronat de l'AHS per a regir-lo políticament. Des de 2019 l'Arxiu Històric esdevé una secció del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 34
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat