Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Fitxa tècnica i serveis

Horari

- De dilluns a divendres de 9 a 14h en hores convingudes. Sol.liciteu cita a través de correu electrònic ahs@ajsabadell.cat.


Serveis

- Accés lliure i gratuït prèvia identificació amb el DNI.

- Consulta presencial de forma immediata, a excepció de la documentació amb condicions de consulta específiques.

- Informació general per via telefònica, correu postal, correu electrònic i xarxes socials.

- Servei d'informació i orientació respecte dels fons conservats a l'AHS.

- Assessorament i orientació en la investigació sobre esdeveniments, personatges, arbres genealògics, institucions i llocs de la ciutat de Sabadell.

- Consulta de premsa digitalitzada.

- Consulta de fototeca digitalitzada.

- Lector-reproductor de microfilms i microfitxes

- Lectors per a formats VHS, Beta, DVD, CD, vinils, cintes analògiques.

- Reproducció de documentació (fotocòpies i reproduccions digitals). No es realitzen fotocòpies de la documentació que es pugui malmetre o que estigui sotmesa a la legislació vigent sobre el dret a la intimitat de les persones o els drets d'autor. La reproducció està subjecta a les taxes i preus públics corresponents.

- Visites concertades al centre per a grups (escolars, grups i públic especialitzat). Més informació

- Col·laboració en exposicions, conferències, cursos etc.Directori

Direcció
Joan Comasòlivas

Administració
Aurora Garcia

Servei d'Informació i referència
Montse Mañosa
Antonio Onetti
Laura Fernàndez
Toni Martínez

Arxiu Administratiu

Arxiu Municipal i Arxius privats
Jordi Torruella
Antonio Onetti

Imatge i So
David González
Isabel Pardo

Biblioteca
Carme Ferrer

Hemeroteca i Publicacions
Gisela Figueras

Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 34
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat